hv_1118_størreeffektavhelevehv_1118_størreeffektavhelevehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1178/media/PubImages/20200629KK__MGL0630_7.jpg
hv_1118_størreeffektavhelevehv_1118_størreeffektavhelevehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1179/media/PubImages/20200629KK__MGL0662_10.jpg
hv_1118_størreeffektavhelevehv_1118_størreeffektavhelevehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1180/media/PubImages/20200629KK__MGL0820_17.jpg

Større effekt av hele verneplikten

Midt i regnbyger og svermer av mygg står rundt 30 motiverte soldater på Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås. De er kurselever ved Hærens og Heimevernets første felles lagførerkurs.

Kurselevene er soldater i førstegangstjenesten fra Hans Majestet Kongens Garde (HMKG), Forsvarets Fellestjenester (FFT) og Cyberforsvaret (CYFOR). Det er for få lagførere i Heimevernet, og målet er at disse soldatene skal direkteoverføres til HVs områdestruktur for å fylle dette gapet. 

De fleste av kurselevene er halvveis i førstegangstjenesten. Ved at de nå får kompetanse som lagførere kan de i tillegg benyttes i ledende menig-funksjoner i sine avdelinger resten av tjenesten. 

HEIMEVERNET VAR UKJENT

Hedda Sofie Berge (FFT) visste ikke hva hun gikk til, og Heimevernet var ukjent. Det hun visste om HV før kurset var basert på fortellinger fra andre soldater i førstegangstjenesten. 

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke hadde det beste inntrykket av HV før kurset. Jeg fikk høre at HV er en gjeng med slitne førtiåringer som har børsa klar hjemme. Bare det at HV har innsatsstyrker var helt ukjent for meg. Nå har jeg et helt annet inntrykk, og jeg gleder meg til å være en del av organisasjonen, sier Berge smilende. 

I starten av kurset ble soldatene utfordret på mye de i utgangspunktet ikke var komfortable med å gjøre. Berge forteller at det sitter langt inne å skulle rope ordre til noen og forvente at de gjør det du sier. 

– Det å stå foran en gruppe fremmede og presentere seg kan være vanskelig nok i seg selv. Første dagen jeg kom hit hadde jeg nok svart nei på spørsmålet om jeg ser frem til å bli lagfører. Nå er jeg mye tryggere i rollen og tror jeg kan bli en god leder, sier Berge. 

Hun er imponert over veilederne på lagførerkurset som på kort tid har gitt dem mye god læring. De holdt seg i bakgrunnen for å observere, og kom med konstruktive tilbakemeldinger til soldatene. 

– De har gjort en helt formidabel jobb. Der og da kan det være litt vondt å høre at man ikke gjør ting like bra som man hadde tenkt, men man lærer av det og blir bedre, sier Berge.

 

 

hv_1118_størreeffektavhelevehv_1118_størreeffektavhelevehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1181https://youtu.be/X6C41cxXY_0

GLEDELIG Å SE DE FØRSTE ELEVENE

Den samme dagen som Korona-pandemien traff Norge og landet ble stengt ned, satt sjef Heimevernet, Elisabeth Michelsen på kontoret til daværende sjef Hæren, Eirik Kristoffersen. Den dagen ble de enige om at de skulle teste ut et lagførerkurs som et fellesprosjekt for å fylle på med lagførere i Heimevernet. 

–  I dag er det veldig gledelig at vi er på HVSKS og kan se de første elevene. Soldatene virker til å være kjempefornøyd, sier Michelsen. 

Sjef Heimevernet tror at dette kurset er noe Heimevernet kommer til å fortsette med videre.

 

 

hv_1118_størreeffektavhelevehv_1118_størreeffektavhelevehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1177/media/PubImages/20200630KL__O3A1570.jpg

– Vi vil nok se en evaluert versjon av kurset i samarbeid med Hæren, og andre som har førstegangstjeneste av denne typen, sier hun. 

Sjefssersjant Torleiv Nordhus besøkte også kurset sammen med sjef Heimevernet. 

– Vi må gjøre de lure tingene for å sørge for at vi får nok lagførere til HV, og dette er et av de tiltakene. Dette er første gang dette kurset gjennomføres, og vi må finne ut hva som var bra med det vi gjorde nå, og hva som kan forbedres. Vi kan ikke bare gjøre det som gagner Heimevernet, men det som gagner hele Forsvaret. Det blir det en bra tjeneste og gode soldater ut av, sier han. 

UTEN TVIL EN VIKTIG UTDANNING

Doski Tatar Chooly (HMKG) ønsket å bli tryggere på å lede et lag, og motivasjonen for å delta på kurset var høy. Chooly forteller at han har fått høyere selvtillit gjennom de ti dagene han har vært hos HVSKS. 

– Det jeg kommer til å huske best er selve lederutdanninga, og de forskjellige måtene man kan lede et lag på. Jeg har ikke nødvendigvis vært så sikker på meg selv når det gjelder å lede andre. Etter denne utdanninga føler jeg at jeg mestrer det på en god måte, sier Chooly. 


Chooly forteller at han ikke visste hvordan Heimevernet fungerte før kurset. Må alle inn? Er det opptakskrav og kan man søke seg inn?

– Nå skjønner jeg mer hva Heimevernet går ut på og forstår helheten i organisasjonen. Jeg ser også hvorfor dette kurset er viktig i forhold til at HV har behov for lagførere i strukturen. Det er uten tvil en viktig utdanning og et viktig kurs. Jeg er gleder meg til å bli lagfører i Heimevernet, det er noe jeg ser frem til, avslutter han. 

Publisert 2. juli 2020 11:48. av Karoline Lillemo. Sist oppdatert 2. juli 2020 12:18.