hv_1123_starteroppigjenaktivhv_1123_starteroppigjenaktivhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1198/media/PubImages/20190514KL_FH2B0284 (1).jpg

Starter opp igjen aktivitet

HV er en viktig del av vår nasjonale beredskap, og vi må kunne operere i en nasjonal krise som denne, skriver sjef HV, Elisabeth Michelsen.
​Koronapandemien som for alvor startet i Norge for drøye fem måneder siden medførte store endringer i driften av Heimevernet (HV) sett opp mot opprinnelig plan. Allerede 11. mars ble all trening, øving og kursvirksomhet i Heimevernet utsatt. Tiltaket var viktig for å redusere mulig smittespredning og for å hindre unødvendig belastning på det sivile samfunnet i en krevende tid. I tillegg var HV ett av verktøyene som kunne bidra til støtte for nasjonen i krisen som var et faktum. Siden midten av mars har HV støttet det sivile samfunn med ca. 14.500 soldatdøgn i utvidet grensekontroll langs hele Norges grense og ved Oslo Lufthavn. Dette er totalforsvaret i praksis der nasjonens ressurser har blitt brukt på en hensiktsmessig måte. 


NØDVENDIG TRENING

I perioden har det vært jobbet mye med å redusere de operative konsekvenser av pandemien for HV, og aktivitet som vi har kunnet gjennomføre uavhengig av korona har stått i fokus. HV er en viktig del av vår nasjonale beredskap, og vi må kunne operere i en nasjonal krise som denne. Helt nødvendig aktivitet som kurs, oppkledning av nyttt personell, trening og øving er derfor på vei tilbake, for å sikre HVs operative evne og krav til beredskap. I tillegg vil gjennomføring av aktivitet under strenge smitteverntiltak sikre oss verdifull kompetanse som det kanskje kan bli bruk for i fortsettelsen av denne, eller i fremtidige pandemier.

Regjeringens fokus er å begrense smitteutbrudd og sikre at vi fortsatt har lave smittetall i Norge. De besluttet derfor i forrige uke å bremse gjenåpningen av samfunnet og stramme til for å beholde kontrollen på smittespredningen. Målrettede tiltak iverksettes ut fra de rådende forhold og målet er fortsatt at samfunnet skal gjenåpnes gradvis og kontrollert. Både nasjonen og HV må kunne håndtere at koronaviruset er en del av hverdagen fremover og at viktig aktivitet gjennomføres med viruset tilstede i samfunnet. Til tross for lokale utbrudd av smitte den senere tid, er den totale smittespredningen lav. 

FOKUS PÅ SMITTEVERN

HV følger selvsagt nøye med på utviklingen og vil til enhver tid forholde seg til de råd og føringer som utgis av sivile myndigheter. Vi er også forberedt på at nye råd og føringer kan medføre raske endringer, inkludert kutt i aktivitet. Den enkelte soldat i Heimevernet må forholde seg til de til enhver gjeldene føringer og innkallinger fra eget Heimevernsdistrikt. HV har et stort fokus på smittevern og er i tett kontakt med sentrale, regionale og lokale myndigheter, samtidig som vi  har fokus på tiltak for håndtering av et eventuelt smitteutbrudd.

I den pågående pandemien er HV fortsatt et fleksibelt landsdekkende system som kan brukes til mange oppgaver når nasjonen krever det. Skarpe oppdrag vil fortsatt løses fortløpende. Trening og øving er selve bærebjelken i et operativt heimevern. Å sikre HV som en fortsatt nasjonal beredskapsressurs er viktig, og dette er hovedårsaken til at aktiviteten nå gjenopptas.


Overalt – alltid

Elisabeth Gifstad Michelsen
Generalmajor
Sjef HeimevernetPublisert 17. august 2020 15:59. av Stein Cato Nybakken. Sist oppdatert 18. august 2020 08:15.