Krigsoppsettingsplan

På Heimevernets trenings- og øvingskonferanse i april 2013, ble en rekke tema diskutert, heruder alarmøvelser og balanse i plan.
Forsvarssjefens hensikt med justeringene i KOP er å skape balanse mellom 
Krigsoppsettingsplan (KOP) del IV (materiell) og nasjonal beholdning av avdelingsutrustning.

KOP

Intensjon er å iverksette nye KOP’er med virkning fra 1 jan 2014. Forsvarssjefen har gitt GIHV i oppdrag å revidere KOP’ene for hele områdestrukturen innen 31. des 2013. 

Oppdraget kommer i tillegg til allerede planlagte organisatoriske endringer. Det sendes i disse dager ut en VO til distriktene. Gjeldende områdestruktur videreføres uforandret så langt det lar seg gjøre. 

I størst mulig grad skal tropper legges til/trekkes fra eller endres innenfor dagens HV-områder.

Alarm

Alle som har vært en tid i Heimevernet har et forhold til ”Øvelse Tjalve”, som fra tid til annet ble gjennomført. Målet var å kontrollere beredskapen og se at områdestrukturen kunne sette seg selv opp og bli klar til oppdragsløsning. 

På 80 og delvis 90-tallet var ”Øvelse Tjalve” et ”ord” som fikk områdesjefene til å gi gass med økt puls. Nå ser Heimevernstaben behovet for å gjeninnføre denne enkle formen for test på beredskapen.

Publisert 23. september 2014 02:03..