Nye ambulanser i eldre innpakning

Onsdag fikk generalinspektøren for Heimevernet overlevert 22 moderne innredede ambulanser fra FLO. - Nå kan HVs sanitetspersonell behandle pasienter under transport. Det kunne vi ikke før, sier sanitetsoffiser på HVSKS, Geir Malvik.
​Ifølge Ole Eilertsen i HV-staben er disse ambulansene de eneste i Forsvaret av denne typen.

- HV er først ute med denne konfigurasjonen. Det er godt og moderne utstyr i dem, selv om bilene i seg selv er fra slutten av 80-tallet. Dette er vi stolte av! Forøvrig har ikke kjøretøyene, av typen MB 300, gått mer enn et par-tre-fire tusen kilometer, opplyser Eilertsen.

Leif Eskedal, stabslege i HV-staben, sier om utstyret.

- Dette gir oss faglig og materiellmessig troverdighet, og styrker også kapasiteten vår i det sivil-militære samarbeidet.

 
Med tanke på evakuering av sårede, så var de gamle ambulansene kun egnet til nettopp det; evakuering. Behandling av pasienter lot seg ikke gjennomføre. Av flere grunner. Skulle skadde behandles under transport, var HV prisgitt det sivile systemet.

- I tillegg er det en del HMS-krav som slår inn i fred og krise, som har å gjøre med sikring av arbeidsplassen. På de nye kjøretøyene sitter sanitetsfolkene sikret i stoler og kan ta seg av de to pasientene kjøretøyet har plass til, samt at materiellet de skal bruke henger sikret på veggene, beretter Malvik.

I tillegg til to dreibare stoler til behandlere, har ambulansene ventilasjonsutstyr (pusteutstyr/oksygen), diverse spjelkeutstyr til blant annet nakke og rygg, vanlig forbindingsmateriell, infusjonsutstyr, hjertestarter, blodtrykksutstyr, utstyr til å overvåke puls/hjerte, og noe medikamenter. Kjøretøyene er også klargjort for bruk av samband i så stor grad at det bare er å koble til. Samt våpenstativ til samtlige på vogna.- Hvorfor har vi ikke fått disse før, Eilertsen?

- Vi har ikke hatt driftsmidler til å betale for tjenesten før. Vi har fått dem nå fordi vi trenger dem. Distriktene får to nye ambulanser hver som de kan bruke til trening av sine sanitetsstropper. Ambulanser som er godkjent for transport og behandling av pasienter.

- Får vi flere?

- Det har vi ikke tatt stilling til enda. Vi venter på ambulanseprosjektet til Forsvaret som skal levere erstatninger for bla MB300, men inntil da har vi økt kapasiteten i distriktene dramatisk! Prisen på de 22 ambulansene kom på for vår del 4,8 millioner kroner, samt 500.000 fra andre prosjekt.

- Malvik, det er de som hevder at disse kjøretøyene, selv om de har en terrenggående kapasitet, er dårlige i lendet. Blant annet at de velter lett. Stemmer det?

- Nei! De velter ikke lett. Vi som har kjørt disse mye i terrenget vet at man må planlegge kjøreruta. 


Jeg har instruert mye i bruk av MB300 og 240, og vet utmerket godt at det er et fullt brukbart kjøretøy til våre formål. Kan du bruke de hjelpemidlene som bilen har, for eksempel sperrer og lavgir, så har den særdeles god fremkommelighet. ​
Publisert 3. juli 2014 15:43..