«Siviliserer» militærlogistikken

– Vi er nødt til å lykkes med dette konseptet. Vi har nemlig ingen alternativer, sier generalmajor Tor Rune Raabye. Han sikter til et logistikkonsept der sivile transportselskap skal frakte militært utstyr til HV-soldater som er i «krigen».
– Vi har lært av logistikkmetodikken fra Irak og Afghanistan, og ser at dette er fremtiden. Blant annet fordi dagens forsvar ikke inneholder transportregimenter, forsyningsregimenter og andre typer transport og logistikkstrukturer som vi hadde tidligere. Derfor er vi i samarbeid med Forsvarets logistikkorganisasjon bare helt nødt til å få dette til. Alternativene er ikke-eksisterende, sier generalen, som legger til:
 

«Fra mitt ståsted ser konseptet meget lovende ut. Det er moderne i form og utførelse, og en åpenbar kosteffektiv løsning så langt det er mulig å se nå.»

 
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) testet under øvelse Cold Response 2014 ut bruk av sivile leverandører til å sende krigsmateriell fra militærbaser og til frontlinjene.
 
Det var Heimevernet (HV) som fungerte som «forsøkskaniner», noe oberst Rune Solberg, sjef i Nord-Hålogaland HV-distrikt 16, alt i alt var strålende fornøyd med. Selv om ikke alt er så enkelt som det kan se ut som.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) testet konseptet under øvelse Cold Response 2014. Foto: Marius Kaniwski, HeimevernetForsvarets logistikkorganisasjon (FLO) testet konseptet under øvelse Cold Response 2014. Foto: Marius Kaniwski, Heimevernet
 

«Vi er også klare over at dersom en konflikt tilspisser seg, vil vi ha behov for å sikre logistikkjøretøyene. Det er kapasiteter som HV vil utvikle for å optimalisere konseptet.»

 
– I sum var dette en meget vellykket test av logistikk konseptet. Mine soldater møtte på oppsetningsstedene, og fikk levert det utstyret de trengte for å gjøre seg klare til oppdrag.  Når avdelingene rykket ut for å løse sikrings- og overvåkningsoppdrag ble etterforsyningene levert ute i felten der vi ba om det.  Det er slik vi ønsker at det skal fungere. Ved at profesjonelle aktører står for etterforsyningen sparer vi mye tid og kan fokusere på å gjøre oss klare, og ha fokus på trening og oppdragsløsning i stedet for administrasjon. 
 
– Vi registrerte riktignok noen utfordringer med konseptet under vinterøvelsen. Blant annet må vi være sikre på at de sivile leverandørene finner frem til de respektive leveringspunktene i felt, altså plassene der etterforsyningene skal leveres. Vi er også klare over at dersom en konflikt tilspisser seg, vil vi ha behov for å sikre logistikkjøretøyene. Det er kapasiteter som HV vil utvikle for å optimalisere konseptet. Men, når mine mest pessimistiske forsyningsoffiserer roser FLO for måten de håndterte etterforsyningen av HV under øvelsen, da er jeg trygg på at HV og FLO er på riktig vei, sier obersten.
 
Han får støtte fra brigader Arild Dregelid, stabssjef i FLO:
 
– Vi er inne i en ny tid der vi må tenke smartere og effektivisere driften vår. Med bruk av det sivile markedet til å forsyne militære styrker, løser vi logistikkbehovene våre ved hjelp av storsamfunnet. Dermed kan vi selv konsentrere oss om de mer militære oppgavene samtidig som vi sparer mye penger. Hvor mye vi sparer er det for tidlig å si noe om. Det vet vi ikke før systemet er fullt ut implementert. Det vil si i januar 2017, sier Dregelid.
Publisert 22. mai 2014 16:31..