Trening og ambisjonsnivå

Jeg mener at én uke trening hvert år for alle heimevernsområder bør være et minimum, skriver Kurt Rødsjø.

Ambisjonsnivået til Heimevernet bør være retningsgivende for hvor ofte mannskapene skal trene, og ikke et resultat av de siste års redusertetreningsmengder og bevilgninger.

Det er viktig å stille spørsmålet: ”Hva skal heimevernssoldatene trenes til?”

Jegmener at Heimevernets ambisjonsnivå for trening ikke kan reduseres, da det er viktig at soldatene trener for å ivareta de grunnleggende soldatferdighetene sine. Befalet må også vedlikeholde sin militære kompetanse for at det enkelte området skal kunne gjennomføre selvoppsetning, da dette er prinsippet for mobilisering. Det er en forventning i befolkningen at Heimevernet er trent for å beskytte mot angrep på nasjonen Norge. Men ikke bare det, HV skal også være en gripbar ressurs for sivile etater ved § 13-operasjoner (leteaksjoner og naturkatastrofer), selv om dette ikke er dimensjonerende for HV. 

Jeg er bekymret for at denoperative evnen vil svekkes om man bare trener annethvert år, uavhengig av ambisjonsnivå. Skal man vedlikeholde og øke den operative evnen må man trene hvert år. Det er en positiv utvikling i langtidsplanen fram mot 2016. Så vi får håpe at de som tildeler HV midlene, ser Heimevernets kostnadseffektive og motiverte organisasjon og tildeler HV de pengene som trengs i nær framtid, til PBU og trening.

HV-soldat/landsrådsrepresentant HV-12Kurt Rødsjø

Publisert 12. april 2013 12:16..