hv_992_tatrakasseringpåalvohv_992_tatrakasseringpåalvohttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=751/media/PubImages/Marit Strengen.jpg

Tar trakassering på alvor

– Vi vet at det kan være vanskelig å varsle i linja, og derfor er vi opptatt av at alternativene er kjent og kommunisert, sier Marit Strengen, personellsjef i Heimevernet.
– I Heimevernet skal vi ha en kultur der alle skal føle seg velkomne. Det er vi pliktige til gjennom arbeidsmiljøloven og det skulle bare mangle, sier kommandørkaptein Strengen.

FLERE KVINNER

– Undersøkelsen omfatter ikke Heimevernets områdestruktur, men vi må ta høyde for at situasjonen er den samme hos oss som i det øvrige Forsvaret, sier Strengen.

Heimevernet står foran økt tilføring  av kvinner som kommer naturlig med innføringen av allmenn verneplikt.

– Vi skal ha en god kultur uansett kjønn, men det blir spesielt viktig å sørge for dette nå når vi får overført mange unge kvinner i årene som kommer, sier Strengen.

Viktig å varsle

– Vi ønsker å ta vare på de som føler seg mobbet eller trakassert og derfor er vi avhengige av at folk varsler, sier Strengen.

I Heimevernet behandles alle varsel konfidensielt og det er flere måter å rapportere saker på.

Vi ønsker å ta vare på de som føler seg mobbet eller trakassert og derfor er vi avhengige av at folk varsler.

– Ingen saker er like og terskelen for å varsle er ofte høy, og derfor er vi ikke så opptatt av hvordan det varsles, men kan garantere at alle varsel vil bli tatt på alvor og behandlet på en slik måte at folk kan føle seg trygge og ivaretatt, sier Strengen.

lederutdanning

Varsling foregår primært til nærmeste overordnede, men det er også en rekke andre kanaler for å varsle.  Disse er til verneombud, tillitsvalgt, HMS-registrering i FIF, militært helsepersonell(sykestua, bedriftshelsetjenesten eller institutt for militær psykiatri og stressmestring) eller varslingskanalene.

– Vi vet at det kan være vanskelig å varsle i linja, og derfor er vi opptatt av at alternativene er kjent og kommunisert, sier Strengen.

Heimevernsstaben har bedt Heimevernets skole- og kompetansesenter om å se på lederutdanningen i Heimevernet og sørge for at tematikken kommer tydelig frem i utdanningen på alle nivåer.

– Vi har også sørget for at dette er en del av informasjonspakken som gis til nye soldater, sier Strengen.

Slik varsler du om mobbing og seksuell trakassering:
  • Tjenestevei
  • Meld inn via. mobilappen «ForsvaretRAPP» (last ned gratis på Android eller iPhone.
  • Ringe Forsvarets alarmtelefon: 80020113
  • Fast ansatte kan rapportere via. forsvarets integrerte forvaltningssystem 
  • Varslingskanalene kan brukes ved rapportering om skader, nestenulykker, mobbing og trakassering.
  • Man kan også ta direkte kontakt med forsvars-
    sjefens internrevisjon på telefon 80089666 eller på forsv.varslingskanal@mil.no 
  • Les mer om Forsvarets varslingskanal på forsvaret.no/hjelp/varslingskanalen

Publisert 23. april 2019 10:51.. Sist oppdatert 26. april 2019 15:22.