hv_995_taktisksjøblikkhv_995_taktisksjøblikkhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=762/media/PubImages/54Z6A0820.jpeg

Taktisk sjøblikk

Den ene uka er Arild Risholm Sæther i Japan og deltar i utviklingen av fremtidens navigasjonsutstyr. Uka etter er han nestkommanderende i Egersund HV-område.
Arild (43) vokste opp i Bergen og har alltid vært glad i sjøen. Han visste tidlig at han ville jobbe med noe maritimt. I 2008 ble han ansatt hos ProNav i Egersund, hvor han i dag er daglig leder. 

Maritim teknologi

-ProNav er importør av navigasjons- og kommunikasjonsutstyr, primært for yrkesfartøy. Vi har inngått avtaler med store verdensledende produsenter fra hele verden og er ansvarlig for disse produktene i Norge, forteller han.  

En til to ganger i  året reiser Arild til Japan for å delta i produktutvikling av nye navigasjons- og kommunikasjonssystemer hos Japan Radio Company (JRC), som i fjor kjøpte selskapet. 
 
Hans militære erfaring påvirker også måten han utfører arbeidet som daglig leder.

– I ProNav er vi tilfeldigvis tre stykker som har bakgrunn fra Sjøkrigsskolen og Marinen. Fellesnevneren er at vi har en grunnleggende tillit til hverandre, er proaktive, tar tak i ting og er vant til en kultur der hvor noe blir sagt så blir det gjort. 


Tar sivil kompetanse med seg

Arild samarbeider med mennesker fra flere kulturer, som alle har ulike måter å gjøre ting på. Skottland, Sør-Korea, Tyrkia, Canada, Japan; listen er lang. Han er vant til å håndtere forskjellige mennesketyper og forteller at det er godt å ha den kompetansen med seg inn i Heimevernet. 

Fellesnevneren er at vi har en grunnleggende tillit til hverandre, er proaktive, tar tak i ting og er vant til en kultur der hvor noe blir sagt så blir det gjort.

– Du har alt fra rørleggere og sivilingeniører med førstegangstjeneste i bunn, til folk som har krigsskoleutdanning. Det er en bred sammensetning av personer. Noen er godt motiverte, andre ikke. Det er utrolig spennende, for alle har sine forskjellige styrker. Min oppgave blir å utnytte disse styrkene hos dem slik at vi får løst vårt oppdrag best mulig, forteller han.

Utdanning

I rollen som nestkommanderende er oppgaven å drifte staben og å lede HV-området i sjefens fravær. I 2014 gjennomførte Arild et operasjonsoffiserskurs i Heimevernet. 

– Jeg har fått bruk for det jeg lærte på kurset. Jeg er glad i å drive med utdanning, lære bort kunnskap og å jobbe med forskjellige mennesker. 

 

 

hv_995_taktisksjøblikkhv_995_taktisksjøblikkhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=763Arild Sæther jobber med å utvikle navigasjonsutstyr i sin sivile jobb. I Heimevernet er han nestkommanderende i Egersund HV-område. Foto: Tore Ellingsen/media/PubImages/4Z6A0775.jpeg

Det har vært få med maritim kompetanse i Heimevernets områder, men etter at Sjøheimevernet (SHV) ble lagt ned har det blitt tilført flere til områdene. 

– Når det gjelder den maritime kompetansen har jeg nok et annet taktisk blikk enn de som kommer fra Hæren, og de har naturligvis et annet enn meg. Vi utfyller hverandre ganske godt på den måten. 

Verdien av sjøheimevernet

Arild ser verdien av å ha et eget sjøheimevern, og han synes det er synd at det er lagt ned. 

Jeg har fått bruk for det jeg lærte på kurset. Jeg er glad i å drive med utdanning, lære bort kunnskap og å jobbe med forskjellige mennesker.

– Det var mange i sjøheimevernet som hadde god maritim kompetanse. Vi mistet mye av lokalkunnskapen langs kysten da vi la ned SHV. Hensikten med et totalforsvar er jo å være rustet og kompetent til å håndtere mange ulike scenario. Vi skal være forberedt på det som vi håper aldri skjer. Uten dedikert og lokalt maritimt personell mener jeg vi ikke er det, sier han.

Positiv til rollen

Det kan være krevende å kombinere rollen som nestkommanderende i et HV-område med stillingen som daglig leder i et firma. Likevel får Arild det fint til og ser lyst på det å være NK.  

– Det er kun snakk om en ukes tid i året. Mesteparten kan planlegges, noe jeg er veldig avhengig av å kunne gjøre. For meg går det stort sett godt. Jeg er spent på tiden videre som NK, og på neste øvelse!


Publisert 2. mai 2019 10:35. av Karoline Lillemo. Sist oppdatert 2. mai 2019 11:48.