hv_1092_tilheimevernssoldatehv_1092_tilheimevernssoldatehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1080/media/PubImages/IMG_5950.jpg

Til heimevernssoldaten

Nasjonen er i krise og HV er et relevant verktøy som kan brukes hvis det kreves.

HV soldater

HV er sitt samfunnsansvar bevisst og er i tett dialog med Forsvarets ledelse og sivile myndigheter på alle nivåer. Avgjørelse om bruk av Heimevernet besluttes av Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) i dialog med sivile myndigheter. Alle behov fra sivile instanser rutes på normal måte som bistandsanmodning til FOH. Vi har fokus på at ressursene skal finne hverandre, at vi spiller hverandre gode og finner løsninger som gjør at nasjonens ressurser brukes smart.

Ved en eventuell utkalling av HV er det viktig at vi ikke kaller ut personell som innehar en annen definert samfunnskritisk rolle. Distriktet dere tilhører har ansvaret for denne kartleggingen og koordineringen, men skjer det feil ønsker vi raskt å rette opp dette.

Heimevernet er et fleksibelt landsdekkende system som kan brukes til mange forskjellige oppgaver. Hvilke oppgaver som HV eventuelt blir brukt til gjenstår å se. For å vite hvilke ressurser vi til enhver tid har tilgjengelig er det viktig at vi opprettholder status på hvor mange av dere soldater som er gripbare. Ditt HV- distrikts føringer på hvordan denne oversikten opprettholdes gjelder. Ellers er det viktig å følge de råd som norske myndigheter gir.

Vær forberedt på å bidra hvis du er i den gripbare gruppen.

Overalt – alltid!

Sjef Heimevernet
Elisabeth G. Michelsen
Generalmajor


Publisert 13. mars 2020 16:08.. Sist oppdatert 13. mars 2020 16:24.