Terrengkjøring under kurs med MB Multi III / Offf road driver training during MB Multi III CourseTerrengkjøring under kurs med MB Multi III / Offf road driver training during MB Multi III Coursehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Multikurs HV12 2016-322-2 FotoFredrikOtterstad.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8705
Terrengkjøring under kurs med MB Multi III / Offf road driver training during MB Multi III CourseTerrengkjøring under kurs med MB Multi III / Offf road driver training during MB Multi III Coursehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Multikurs HV12 2016-307 FotoFredrikOtterstad.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8704
Terrengkjøring under kurs med MB Multi III / Offf road driver training during MB Multi III CourseTerrengkjøring under kurs med MB Multi III / Offf road driver training during MB Multi III Coursehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Multikurs HV12 2016-308 FotoFredrikOtterstad.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8703

Tommel opp

- Kaldt, påstår noen. Kle på deg, oppfordrer tidligere marinejeger.

​​​Oppgraderte Multikjøretøy 3 Mercedes 290 GD skal ut til deler av Heimevernets innsatsstyrker. Kjøretøyene har tidligere vært brukt av spesialstyrkene, blant annet i utenlandstjeneste.

Orlogskaptein Cato Bye Johansen er sjef for innsatsstyrke Claymore, HV-16. Han har 20 år bak seg som marinejeger og kjenner derfor godt til Heimevernets nye kjøretøy.

- Det er helt klart bra for HV å få tildelt Multi 3. Det gir oss en kraftig økt operativ effekt mobilitet og slagkraft, sier Johansen.

GOD FREMKOMMELIGHET

Han ønsker naturlig nok ikke å gå i detalj på marinejegerkommandoens bruk av multikjøretøyet, men Bye Johansen sier han sitter igjen med gode erfaringer.

- Kjøretøyet har god framkommelighet og god rekkevidde. Fordi dette er en mobil våpenplattform, mener jeg feltkjøretøyene blir nyttig i veldig mange av oppdragsporteføljene til HV.

Multi 3 er en ombygd versjon av MB 290. Konseptet startet i 2001 da Forsvaret hadde bruk for en mobil angrepsplattform i utenlandstjeneste. Kjøretøyene har blant annet MG3, 12,7, 84mm rekylfri kanon og røyk i "arsenalet".

Kjøretøyene er nøye testet i Heimevernet, og Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) har gitt sine vurderinger og har anbefalt kjøretøyet til HVs innsatsstyrker. Ut fra dette har generalinspektøren for Heimevernet besluttet å innføre totalt om lag 60 multikjøretøy i to puljer.

HENSIKTEN

I første runde blir det satt opp MB Multi-tropper i innsatsstyrkene Rype (HV-12), Heron (HV-14) og Claymore (HV-16). Det er tre tidligere innsatstropper som skal konverteres.

- Hensikten med prosjektet er å øke mobilitet, ildkraft og operativ evne for de tre utvalgte innsatsstyrkene i Heimevernet, sier rittmester Johannes Hobæk som er prosjektleder for multikjøretøy til Heimevernet.

Til daglig jobber han som utviklings- og utdanningsoffiser ved Heimevernets skole- og kompetansesenter.

KULDEKRITIKK

Da det ble kjent at HV skal ta i bruk Multi 3, uttrykte enkelte sin bekymring for at det kan bli kaldt å være mannskap på kjøretøyet, spesielt om vinteren. Bye Johansen mener det handler om å kle seg riktig.

- Uansett hva vi i Forsvaret holder på med, så må man være bevisst kaldt vær. Det handler om å kle seg riktig, passe godt på hverandre og ha god kunnskap om å ferdes på vinteren. Dessuten består innsatsstyrkene av personell som har grunnlag fra ulik militærtjeneste, fastslår Johansen, som får støtte fra Hobæk.

​Det handler om å kle seg riktig, passe godt på hverandre og ha god kunnskap om å ferdes på vinteren.​

- Det vil bli kjøpt inn en tilleggssats med bekledning som bidrar til å beskytte mot kulda. Kjøretøyene ble testet på øvelse Cold Response 16 (CR16) sist vinter. Under troppeprøvene ble denne satsen prøvd ut og den fungerte bra. God vinterbekledning, kombinert med makkersjekk og selvdisiplin med tanke på å ta de nødvendige forholdsregler, så fungerer feltkjøretøyene godt under kalde operasjoner, sier Hobæk.

BEKLEDNING

Operasjonskonseptet må selvfølgelig være tilpasset vær, vind og den bekledningen man har tilgjengelig. Erfaringer fra CR16 viste at kulda ikke var en «show stopper» for soldatene. Samtidig skal det ikke stikkes under en stol at man ikke kan være ute i dagevis i åpne kjøretøy uten å få varmet seg.

- Multi 3 har også vært brukt i panserbataljonen i Brigade Nord, og vi har intervjuet personell derfra som har erfaringer med helårsbruk av disse. Oppsummert så er fordeler og ulemper vurdert, og konklusjonen er at dette går vi for. Dette fungerer.​

(Denne teksten ble først publisert i Heimevernsbladet)

Publisert 2. februar 2017 14:02. av Jonny Karlsen. Foto: Fredrik Otterstad. Sist oppdatert 2. februar 2017 14:09.