hv_1084_trentemeddebestehv_1084_trentemeddebestehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1057/media/PubImages/20190917SS_6.jpg

Trente med de beste

Innsatsstyrke Polar Bear VI fra HV-01 trente med Forsvarets spesialkommando (FSK). Scenarioet var en alvorlig gisselsituasjon på avstengte Moss Lufthavn Rygge.

​– Finn plassene deres! 

Stemmen til markørenes overhode får soldatene fra Oslo og Akershus heimevernsdistrikt (HV-02) og lotter tilknyttet Oslofjord heimevernsdistrikt (HV-01) til å spre seg utover i terminalbygget. Det som en gang var en sivil flyplass på Rygge, har blitt et åsted for en gisselsituasjon. Fienden beveger seg rundt i lokalet med våpen, mens markørene spiller sårede og skremte sivile som desperat venter på hjelp. 

Bistand til politiet

 Hjelpen står klar på utsiden. Politiet har bedt om bistand fra Forsvaret for å løse situasjonen, og soldater fra Forsvarets spesialkommando(FSK)tar seg lydløst inn i bygget.Helt tildet smeller. Spesialsoldatene kommer rundt et hjørne, og markørspillet er i full gang. Og det går fort.

 Gisseltakerne rekker så vidt å reagere, før det er «game over». Det som en gang var La Baguetteog O’Learysblir effektivt sikret og tømt for markører; noen har skuddskader, andre er lammet av frykt. Fienden har blitt tatt hånd om, og spesialsoldatene tar seg videre inn i bygget. De gjennomsøker tilsammen 18 000 kvadratmeter med flyplassterminal, og sørger for at rom for rom tømmes for både fiender og uskyldige sivile. Noen av soldatene sikrer, mens andre kontrollerer og geleider overlevende ut gjennom en nødutgang. 

 

 

hv_1084_trentemeddebestehv_1084_trentemeddebestehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1058/media/PubImages/20190917SS_5.jpg

Heimevernet støtter

Utenfor står innsatsstyrke Polar Bear VIfra Heimevernet, klare tilå bistå. Forsvarets spesialkommando har bedt om støtte fra HV-01,som både sikrer bygget fra utsiden, tar seg av de skadde og overtar kontrollen over terminalen når FSK har gjort seg ferdig. Sanitetsressurser og hund ble kjørt frem og satt i beredskap. Jarl Evensen var behandlende sykepleier i laget som tok imot skadde.

– Min rolle var å klargjøre pasientene for evakuering.Det var svært givende å øve med spesialstyrkene, det ga oss innsikt i hverandres kapasitet til å behandle og evakuere sårede. Vi fikk til god samhandling med FSK og andre HV-ressurser på stedet.

Troppsjef i Polar Bear VI, Lars Andersen,hadde et par travle timer med å koordinere innsatsen på stedet.

– Det er alltid givende å jobbe med andre enheter. Vi er jo alle på forskjellige nivå og med ulike sterke og svake sider, påpeker han. – Men alle møter med andre avdelinger er en arena for å lære nye ting.

 

 

hv_1084_trentemeddebestehv_1084_trentemeddebestehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1059/media/PubImages/20190917SS_2.jpg

FSK løste gisselsituasjonen

– Vi som er i dagens heimevern håper jo at vi kan vise at vi er på et nivå som gjør oss til en god samarbeidspartner i oppdragsløsningen, sier Andersen.

Operasjonen ble ledet av politietog sammen med operatørene fra FSK fikk HV trene på å bygge felles situasjonsforståelse og samarbeid mellom ressurser som operatørene som håndterte situasjonen inne i bygget og HV som støttet på utsiden.

Tilbakemeldingen fra operatørene i FSK var at innsatsstyrke Polar BearVIvar en solid støtte på utsiden og gjorde at operatørene fikk konsentrere seg om å løse gisselsituasjonen.

Publisert 15. januar 2020 13:51. av Rune Haarstad og Marie Brudevold. Sist oppdatert 28. januar 2020 10:57.