Grunnkurs Lederskap HV09-Jostein Hestdal0002Grunnkurs Lederskap HV09-Jostein Hestdal0002http://forsvaret.no/media/PubImages/Grunnkurs Lederskap HV09-Jostein Hestdal0002.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7788

- Kanskje det viktigste kurset

Tar du grunnkurs lederskap står porten åpen for en karriere i Heimevernet.

​​​​​​​​​​​​​Denne uka har vi på nettsidene til Heimevernet fokus på kursrekka i HV. Tidligere i uka så vi nærmere på lagførerkurs​. 

Årlig utdannes og videreutdannes flere tusen soldater i Heimevernet.

For å bli soldat i Heimevernet må du minimum ha førstegangstjeneste og/eller befalsutdanning fra Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. ​Våre kursrekker bygger videre på denne militære «grunnstammen» av kompetanse.

I samspill med dine personlige kvaliteter, sivile utdannelse og yrkeskarriere, bygger vi unik krysskompetanse som gjør deg rustet til å bidra om vårt samfunn skal komme i en krise eller krig. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​En rekke av kursene i Heimevernet gir unik kompetanse og erfaringer som du kan ta med deg i din private yrkeskarriere, dette være seg ledelseskurs, samband, navigasjon og sanitet med mer.

I så måte er kanskje grunnkurs lederskap det viktigste du kan ta i Heimevernet. Dette fordi denne utdanning gir deg muligheten til en karriere i grønt.

- Kurset er på mange måter portalen inn i befalsrekkene og med stadig mindre forsvar, men med et relativt stort heimevern, så er det utrolig viktig å rekruttere nytt befal, sier major Harald Drægebø, som er sjef for innsatsstyrke Bjørn West i HV-09, i videoen over.

For å gå grunnkurs lederskap, så må du ha gjennomført og bestått lagførerkurs eller tilsvarende for ditt fagfelt​.

​​​Se hele videoen for å få kunnskap om hva grunnkurs lederskap går ut på.​

 


 

 

Grunnkurs lederskapGrunnkurs lederskap<ul class="forsvaretElement-p"><li><span style="font-size:1rem;">​Kurset er men for personell som innehar eller er tiltenkt stilling <span>lagfører eller andre stillinger på sersjant nivå</span> i LHV, LUHV og SHV.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;">Kurseleven skal ha gjennomført og bestått lagførerkurs. Kurseleven må bestå del 1 av kurset for å kunne fortsette på del 2.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;">Kurset gir elevene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innenfor fagfeltene lederskap pedagogikk og instruksjonslære. </span><br></li><li><span style="font-size:1rem;">Etter endt kurs skal elevene selvstendig kunne lede eget lag, samt kunne planlegge og gjennomføre trening med eget lag.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;">Sluttilstand er nådd når eleven i teori og praksis har vist seg i stand til å kunne utdanne og lede mindre grupper i henhold til de spesifikke utdanningsmål som er beskrevet for kurset.</span><br></li></ul><p class="forsvaretElement-p"><br>​</p>http://forsvaret.no/hv/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=3

Publisert 26. oktober 2016 09:05. av Tekst: Jonny Karlsen og video: Jostein Hestdal; . Sist oppdatert 27. oktober 2016 10:07.