Andre om Sjef HV

Hva mener andre om jobben generalmajor Tor Rune Raabye har gjort som sjef for Heimevernet. Vi spurte en områdesjef, en distriktssjef og sjefen for Hæren.

Raabye har satt tydelige spor etter seg som sjef for Heimevernet. Gjennom sosiale medier har han gjort det enkelt for menige soldater å ta kontakt med øverste sjef. Raabye har også reist landet rundt og gjennom sine år som sjef snakket med utallige soldater i Heimevernet.

- Han har utført en svært stødig og solid jobb. For å si det slik; det blir utfordrende å hoppe etter Wirkola, sier oberstløytnant Per Kristian Dahl, som er sjef for Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt, HV-03.

LAGÅND

Dahl får støtte fra generalmajor Odin Johannessen, som er sjef for Hæren.

- Raabye har gjort meget god jobb og vært en tydelig leder for HV. Jeg synes hans evne til å kommunisere med, og skape lagånd hos soldatene i HV har vært den viktigste han har fått til i jobben, sier Johannessen, som har tidvis jobbet tett med Raabye.

- Som sjef for henholdsvis HV og Hæren er det helt naturlig for oss å arbeide tett i saker som omhandler landmakten. Og vi har et godt samarbeidet også som medlemmer av Forsvarssjefens ledergruppe.

Dahl fra HV-03 mener det viktigste å nevne er hva Raabyes lederskap har utrettet.

- Det kan være vanskelig nok å være en samlende leder med respekt og gehør i medgang. Men når en leder evner å styrke sin posisjon, integritet og oppslutning i motgang – tross  uenighet, nedleggelser og reduksjoner – da er det å fremheve hvor samlende han har vært for Heimevernet som det viktigste han har oppnådd.

- Som min nærmeste sjef har han alltid vært tilgjengelig, lyttende og ærlig. Han har vektlagt tillit og dermed har jeg hatt en utstrakt følelse av frihet innenfor de opptrukne rammer. Samarbeidet har således vært utmerket, sier Dahl.

PRIORITERT FORNUFTIG

Også områdesjef i HV-16206, kaptein Terje Øien Thomsen, har bare gode ord å si om Raabye.

- Jeg mener Raabye har gjort en god jobb. Han evner å prioritere de ressursene han har ut fra de oppdrag han er tildelt. Han har på en grei måte kommunisert til de som styrer at dersom man ønsker kasko-forsikring, så kan man ikke få det gjennom å betale for ansvars-forsikring, for å bruke den metaforen. Når så de som styrer landet ikke har kunne etterkomme ønsket om fullfinansiering av strukturen, mener jeg at han har prioritert fornuftig.

- Han har en god evne til å differensiere og prioritere. Jeg opplever at han har hatt fokus på hvordan vi skal klare å holde styrkeproduksjon oppe i en situasjon hvor basen vi kan hente personell fra i det øvrige Forsvaret stadig blir mindre. Hans fokus på kompetanseoppbygging gjør at jeg mener han har ført Heimevernet et godt stykke i riktig retning, selv om utfordringene med tilgang på nye og riktige mannskaper nok er en utfordring som vil prege organisasjonen også i fremtiden. Han har også signalisert at i tillegg til riktig prioritering av mannskaper, er det viktig å vri tankesettet fra at alle skal ha likt utstyr til at alle skal ha riktig utstyr positivt, sier Thomsen, som har møtt på Raabye ved flere anledninger under øvelser.

- Jeg har selv møtt Raabye ved flere anledninger når han har vært på inspeksjon under øvelser, og deltatt på sjefsmøter i distriktet. Han tar seg regel god tid under inspeksjonene, viser interessere og er en synlig leder. Noe som forsterket det inntrykket jeg allerede hadde av ham. Utover det er det naturlig nok svært begrenset hvor mye en områdesjef samhandler med en generalinspektør.

Publisert 29. august 2017 12:03.. Sist oppdatert 3. september 2017 21:11.