Heimevernets bibliotekHeimevernets bibliotekhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ill_bilder_sylte-154273.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2845HV-biblioteket vil etterhvert innholde det meste av ugraderte dokumenter, reglement og malverk - alt digitalt. Nyttig materiell som vil gjøre din tjeneste enklere, ryddigere og mer faglig.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Modernisering​

Det pågår et stort arbeid med å nedgradere og digitalisere materiell som er nyttig for deg som soldat og befal. Dette vil bidra til å gjøre din tilgang til kunnskap knyttet til din tjeneste langt bedre og skape et større fagli​g fokus. 

ET MODERNE, ET TILGJENGELIG
OG ET MER FAGLIG HEIMEVERN

Vi vil oppdatere sidene løpende med nytt innhold etterhvert som ugraderte versjoner blir ferdigstilt av fagpersonell ved skolene våre. 


Mye er ​fortsatt ikke tilgjengelig digitalt

Det du ikke finner av dokumenter via linkene her på siden kan du ringe Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) for å få de bestilt, trykt, pakket og tilsendt per post inntil digital versjon blir publisert på denne siden.  

TIPS OSS OG MELD BEHOV

Du kan også sende inn tips til oss om det er spesielle ønsker eller informasjonsbehov du eller din avdeling har, som vi ikke har dekket. 

Vi jobber for at alle i HV-Norge skal få tilført best mulig og oppdatert militærkompetanse når dere står i beredskap for Forsvaret og samfunnet vårt.

Vårt nettsenter samarbeider med våre skoler og utdanningsinstitusjoner for å gjøre disse sidene mer og mer relevente og best mulig. 

Ugraderte dokumenter utvikles fortløpende, de oversendes til GIHV for godkjenning og når alt er klart blir de oversendt vårt nettsenter og gjort tilgjenglig ​her. 


 ​
 ​