UD 2-1 sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhetUD 2-1 sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhethttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_IMG_9287_140212_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4431

UD 2-1 Sikkerhetsbestemmelser

Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet.

FORMÅL

For å minimere risikoen for skader og tap av liv har Forsvaret rammer som regulerer utdanning, trening, øvelser og operasjoner. UD 2-1 er et overordnet rammeverk som regulerer et minimum av sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet. UD 2-1 skal bidra til å legge grunnlaget for det operative sikkerhetsarbeidet, hvor operativ sikkerhet er et systematisk arbeid med sikkerhets- og risikoforhold for å optimalisere yteevne og slagkraft, og derved minimalisere risiko for sykdom, skade, tap og ulykker i militære operasjoner og aktiviteter.

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet for 2018–2019. Dagens versjon er gjeldende fra 1. januar 2018.


 Last ned sikkerhetsbestemmelser UD 2-1 her!

 

 

UD 2-1UD 2-1http://forsvaret.no/hv/ForsvaretDocuments/UD 2-1 (norsk, rev 01).pdf

Publisert 2. april 2014 00:12. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 14. mai 2018 09:16.