UD 2-1 sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhetUD 2-1 sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhethttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_IMG_9287_140212_2600px.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4431

UD 2-1 Sikkerhetsbestemmelser

Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet.

FORMÅL

For å minimere risikoen for skader og tap av liv har Forsvaret rammer som regulerer utdanning, trening, øvelser og operasjoner. UD 2-1 er et overordnet rammeverk som regulerer et minimum av sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet. UD 2-1 skal bidra til å legge grunnlaget for det operative sikkerhetsarbeidet, hvor operativ sikkerhet er et systematisk arbeid med sikkerhets- og risikoforhold for å optimalisere yteevne og slagkraft, og derved minimalisere risiko for sykdom, skade, tap og ulykker i militære operasjoner og aktiviteter.

PDF versjon finner du på Forsvarets faktasider: https://forsvaret.no/fakta/undersokelser-og-rapporter/ud2-1


Publisert 2. april 2014 00:12. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 10. februar 2020 13:17.