hv_854_bundleleggesnedhv_854_bundleleggesnedhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=97Bundle oppstilt for siste gang lørdag 29. april på Karljohansvern./media/PubImages/_M2A9859.jpg
hv_854_bundleleggesnedhv_854_bundleleggesnedhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=98Orlogskaptein Kristian Akselsen (t.v.) og kapteinløytnant Jan-Petter Knutzen. /media/PubImages/_M2A9994.jpg
hv_854_bundleleggesnedhv_854_bundleleggesnedhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=99Oberst Karl-Henrik Fossmann inspiserer enheten./media/PubImages/_M2A9875.jpg
hv_854_bundleleggesnedhv_854_bundleleggesnedhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=101Løytnant Falk Haugland planlegger å verve seg i Derby. /media/PubImages/_M2A9846.jpg
hv_854_bundleleggesnedhv_854_bundleleggesnedhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=102Menig Erik Axelsson Hveding tjenestegjorde i fartøysskvadronen./media/PubImages/_M2A9892.jpg

Kommandohal for Bundle

Innsatsstyrke Bundle i HV-02 ble lørdag historie. Under en enkel seremoni i Horten ble den taktiske maritime styrken avviklet for godt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Menig Erik Axelsson Hveding sier det slik: -Personlig blir det et savn å kunne gjøre en innsats for landet; det at jeg ikke lenger får bidra med mine kunnskaper. Kort og godt vemodig at en veldig bra gjeng forsvinner.

TAKTISK ​​RESSURS

Sjefen for Oslo og Akershus HV-distrikt 02, oberst Karl-Henrik Fossmann, takket de 78 kvinner og menn som stod oppstilt på Karljohansvern for en særdeles god innsats. Flere av de oppstilte hadde tjenestegjort på sin fritid i styrken siden opprettelsen i 2005.

-Vi mister en avdeling som har levert og som har vært en meget viktig taktisk ressurs, poengterte obersten, som berømmet innsatsen til mannskaper og befal for ryddighet og etterrettelighet.

-Mange av dere har signalisert stor motivasjon for å fortsette i andre avdelinger i HV-02 – særlig mange til Derby. Det er svært gledelig! Jeg ser fram til å møte mange av dere på framtidig viktig aktivitet for å sikre samfunnets innbyggere og viktige samfunnsfunksjoner.

KAMPK​​RAFTEN OPPHØRER

En av dem som planlegger å mønstre på i den landmobile innsatsstyrken er Falk Haugland. En veldig trist lørdag, når en operativ kapasitet med innsatsvillige og kunnskapsrike mennesker bare oppløses og kampkraften opphører. Og dette er mennesker som har møtt fram svært raskt når alarmen går, forteller løytnanten som har vært sjef for kystmeldeposttroppen (KYP).

-Hvordan ivareta kontrollen med objekter med sjøside heretter, spør løytnanten, som oppsummerer sin tid i Bundle slik: fagmilitært konstruktivt, sosialt givende og et godt avbrekk i hverdagen.      

Bildeserie fra øvelse Romerike i september 2016.

 

 

hv_854_bundleleggesnedhv_854_bundleleggesnedhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=90/media/PubImages/IMG_0071.jpg
hv_854_bundleleggesnedhv_854_bundleleggesnedhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=91/media/PubImages/IMG_0084.jpg
hv_854_bundleleggesnedhv_854_bundleleggesnedhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=92/media/PubImages/IMG_0018.jpg
hv_854_bundleleggesnedhv_854_bundleleggesnedhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=93/media/PubImages/IMG_0015.jpg
hv_854_bundleleggesnedhv_854_bundleleggesnedhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=103/media/PubImages/Sykehuys.jpg
hv_854_bundleleggesnedhv_854_bundleleggesnedhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=94/media/PubImages/IMG_9901.jpg
hv_854_bundleleggesnedhv_854_bundleleggesnedhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=95/media/PubImages/IMG_9724.jpg
hv_854_bundleleggesnedhv_854_bundleleggesnedhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=96/media/PubImages/IMG_9739.jpg


INGEN ERST​​​​ATNING

Bundle var en av Heimevernets fire maritime hurtige reaksjonsstyrker i Norge. Avdelingen var organisert i en stab, en fartøysskvadron, en bordingstropp, en dykkertropp og en KYP-tropp (kystmeldepost).

Orlogskaptein Kristian Akselsen tok over som sjef 1. august i fjor og sier det slik: -Som offiser er jeg selvsagt lojal til enhver beslutning, men det er trist å nedlegge en kapasitet som ikke erstattes av noe annet. Bundle har i høyeste grad vært kosteffektiv og gitt «valuta for pengene».

20​05

HVs innsatsstyrker ble opprettet i 2005. Samtlige av de elleve landmobile og fire sjømobile innsatsstyrkene ble gitt operasjonsnavn fra SOE-operasjoner (Special Operations Executive) under annen verdenskrig i regi av Kompani Linge.

OPERASJON BUNDLE

Sabotasje mot de tyske forbindelseslin

jene mellom Norge og kontinentet var en høyt prioritert oppgave i motstandskampen. Dette ble ekstra viktig i krigens andre halvdel. De store troppestyrker tyskerne holdt i Norge på grunn av invasjonsfrykten, kunne ved overføring til andre frontavsnitt gjort den allierte oppgave betydelig tyngre på kontinentet.

Særlig i krigens sluttfase, da overføringene startet, gav skipssabotasjen blant annet gjennom operasjon «Bundle», sammen med jernbanesabotasjen, et viktig bidrag til sluttseieren.​

Publisert 2. mai 2017 19:14. av Ola K. Christensen, foto: Marius Kaniewski og Jostein Hestdal. Sist oppdatert 2. mai 2017 19:29.