hv_910_felttipsfraistyrkerhv_910_felttipsfraistyrkerhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=400Felttips fra innsatsstyrkeneInnsatsstyrkene er Heimevernets mes spissede avdelinger og ledelsen i de forskjellige innsatsstyrkene har mye erfaring bak seg. Her deler de sine beste tips for felt!/media/PubImages/PBVI Felttips.jpg

 

 

hv_910_felttipsfraistyrkerhv_910_felttipsfraistyrkerhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=396/media/PubImages/IMG_7109.jpg


Carl Tore Gombos, sjef for innsatsstyrke Polar Bear VI i HV-01:

Mitt beste tips sitter i ditt eget hode. Finn fram din egen vilje og motivasjon til å lære. Det kommer ikke først og fremst gjennom ytre omstendigheter, via befal eller pent vær. Din egen vilje må du selv hente fram. Da får du noe igjen for å være på øvelse. Jeg har full respekt og forståelse for at enkelte har liten motivasjon, men når du er på øvelse, så er du på øvelse. Med den rette innstillingen vil også de andre rundt deg bli positive. Positiv innstilling vil gjøre både deg og de andre rundt deg til bedre soldater. Har du ikke lyst til å være her, skru på den rette mentaliteten likevel. Da blir opplevelsen bedre og du vil bli en bedre soldat. Og så har jeg ett tips til: Ta med deg en pose med drops. Ikke spis den opp selv, men del den med laget ditt - med dem rundt deg.

 

 

hv_910_felttipsfraistyrkerhv_910_felttipsfraistyrkerhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=397/media/PubImages/IMG_6811.jpg


Håvard Klepp Sjefssersjant Osprey-Varg

Bål er samlingspunkt, det er ro og det er terapi for ett slitent lag. Når laget klarer og få fyr på bålet med tennstål og det de ellers finner i skogen får de en god mestringsfølelse. Trikset for å få fyr er å samle bjørkenever som du legger i en pose under marsj. (Du kan også jukse litt med en pose med bomull) I tillegg til never finner du noen tørre greiner som du spisser med en blyantspisser. Da får du masse trespon som lett tar fyr. Så er det bare å mate på med gradvis større pinner.

I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål i eller i nærheten av skog og annen utmark. Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en større brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken og det har regnet i lang tid. Du kan også brenne på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å brenne på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.

Tips til trygg bålbrenning:

• Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.

• Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.

• Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.

• Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.

• Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.

• Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.

• Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig. 

• Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel

 

 

hv_910_felttipsfraistyrkerhv_910_felttipsfraistyrkerhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=398/media/PubImages/FH2B3424.jpg


Eivind Nilsen, sjefssersjant tropp 2, BJØRN WEST

Mitt beste felttips er å skrive ned alt som går galt. Dette for at alle i troppen og lagene skal huske det til "debrief" etter gjennomføring sånn at en kan gjøre det bedre neste gang. Det som er viktig å tenke på er at vi har en selektiv hukommelse, det vil si at vi husker bare det som er bra, men det vi bør huske er det som gikk dårlig. Viss vi ikke husker det som gikk dårlig, kan vi heller ikke få gjort noe med.

Det som gikk dårlig er det som er kritisk for å gjøre det bedre neste gang. Derfor har vi modellbord der alle som skal være med på operasjonen får en felles forståelse av hva som er hensikt, målsetting, intensjon og slutt tilstand. Her er det også viktig at en formidler alle aspekter med planen slik at en får maksimal situasjons forståelse i alle ledd. Alle skal vite hvor andre egen egne er til enhver tid.

Tilbakemelding fra troppen er det viktigste for meg slik at vi hele tiden kan bli bedre.

 

 

hv_910_felttipsfraistyrkerhv_910_felttipsfraistyrkerhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=399/media/PubImages/JonasScøning.jpg

 

sjefssersjant Jonas Schøning, Heron

Mitt beste felttips er: finn brytaren – skru den på før oppmøte -  et nok – drikk nok – og ta med nok snus, om du snusar. Førebuingar har alt å seia for om treninga blir bra eller ikkje.

Det er mitt beste felttips fordi om du møter med ein dårleg innstilling blir treninga der etter, får du ikkje i deg nok mat blir energien din dalande som går ut over humør og motivasjon. Drikke er det viktigaste for at du ikkje skal bli heilt utmatta og dehydrert, som også påverkar humøret. Er desse tre tinga på plass, ligg det godt an til å bli ei bra øving. Det er rett og slett oppskrifta på suksess, og det gjeld i alle ledd heilt frå meinig til troppssjef og vidare. Det er dei viktigaste og mest elementære tinga for at øvinga blir god.

Publisert 30. august 2017 00:02.. Sist oppdatert 3. september 2017 20:20.