hv_851_fornøydetterførstemøhv_851_fornøydetterførstemøhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=81/media/PubImages/FH2B3189.jpg

Fornøyd etter første møte med sjef HV

I høst fikk soldatene i HVs innsatsstyrker sin første hovedtalsperson. Dette er et prøveprosjekt i ett år hvor målet er bedre informasjonsflyt. Hovedtalsperson Aleksander Gudmundseth er fornøyd etter første møte med sjef HV.

​​​​​- Det første møtet med sjef HV ble gjennomført på en god måte. Vi fikk tatt opp flere saker som var kjent for sjefen fra tidligere, men også noe han ikke visste om. Jeg fikk inntrykk av at det kommer til å tas avgjørelser ut i fra saker som ble tatt opp på møtet. Dette viser hvor viktig det er med et talspersonsaparat i innsatsstyrkene i HV, sier hovedtalsperson, Aleksander Gudmundseth.

Saker som blir tatt på på talspersonsmøtene angår hovedsaklig alle innsatsstyrkene, men Gudmundseth forteller at møtene også er en arena hvor enkeltsaker kan legges frem. Hovedtalspersonen og sjef HV skal møtes minst to ganger i året. Om ekstraordinære saker oppstår vil det være behov for flere møter. Gudmundseth er fornøyd med at ordningen viser sin nytte.

- Det er veldig bra at vi nå har fått på plass en ordning hvor saker som er viktig for innsatsstyrkesoldatene kan bli løftet til rett nivå. Bindeleddet mellom innsatsstyrkene og HV-staben har lenge vært savnet da vi har sett at viktige saker fort har stoppet opp på avdelingsnivå, sier Aleksander Gudmundseth.

 

KOMMUNIKASJONSLEDD

Hovedtalspersonen for Heimevernets innsatsstyrke har som hovedoppgave å være et kommunikasjonsledd mellom i-styrkene og ledelsen. Gudmundseth forteller at Heimevernets ledelse på denne måten får et tydelig bilde på hvordan det ligger an i innsatsstyrkene. Tidligere har dette gått igjennom flere ledd. Noe Gudmundseth mener har gjort at det som har kommet frem ikke alltid har vært helt slik soldatene på bakken ser ting.

​​​VITE HVOR SKOEN TRYKKER

- Jeg har et mål om at hovedtalspersonsordningen skal gi ledelsen et dønn ærlig bilde av situasjonen. Når jeg vet hvor skoen trykker og hvilke saker som opptar de ulike innsatsstyrkene, kan jeg videreformidle dette videre. Det har jeg et inntrykk av at sjef Heimevernet og hans stab setter pris på, sier Gudmundseth.

Saker som er av en slik art at det ikke lar seg løse lokalt er gjerne saker hovedtalspersonen vil jobbe med. Gudmundseth mener det også er viktig å huske på at problemer løses på et lavest mulig nivå og at den viktigste jobben gjøres på avdelingsnivå.

- For å få til dette er det avgjørende at vi har en fungerende talspersonsordning i den enkelte innsatsstyrke. Her har avdelingssjefen en avgjørende rolle og jeg ser på det som et klart lederansvar å tilrettelegge for dette i egen avdeling, sier talspersonen.

NOEN UTFORDRINGER

Gudmundseth har vært soldat i innsatsstyke Derby i 10 år. De tre siste årene har han også vært talsperson i Derby før han ble hovedtalsperson i november i fjor. Hittil mener han prøveprosjektet bidrar positivt og har god effekt. Men han forteller at den nye stillingen har noen utfordringer.

Det hender jeg blir holdt litt utenfor i saker som jeg kunne vært med på å fremme. Mye av informasjon fra HV-staben har ikke kommet innom meg før jeg har etterspurt informasjon. Her handler det også om å være proaktiv fra min side, i og med at ordningen er i startfasen. Å være proaktiv overfor Heimevernsstaben og ikke minst i distriktene tror jeg er nøkkelen til suksess, avslutter hovedtalspersonen​.

Publisert 26. april 2017 18:30. av Hans Kristian Bergan.