hv_834_forskjellenmellomoffhv_834_forskjellenmellomoffhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=44US Marines: Forskjellen mellom offiser og spesialistLes hvordan en korporal og en sersjant fra amerikanske marinekorpset ser på spesialistordningen. /media/PubImages/AS167742.JPG

​​​​​​​TEKST OG FO​​TO: RUNE HAARSTAD

- Det første som skjer dersom du går inn på rekrutteringskontoret er at du blir spurt om du har noen høyskolefag (college). Dersom du skal begynne på studier, eller har igjen et år og eller to, blir du henvist til en «officer-recruiter», forteller sersjant Patrica Morris, fra Combat Camera, 1.bataljon, 2. Marine Regiment.

Hun er nå en del av rotasjonsstyrken på Værnes. Offisers-rekruttereren holder  vanligvis til inne på universitetsområdet.  Ellers er det vanlig at rekrutteringskontorene i USA ligger ved kjøpesentre, eller andre plasser der folk ferdes.

 GRUNT eller POG​? 

- En vervet soldat kan studere på fritiden og få en akademisk grad, og likevel tjenestegjøre som vervet (spesialist). Men dette skjer svært sjelden, forklarer korporal William Jenkins, som jobber med logistikk i den amerikanske rotasjonsstyrken som er forlagt hos HV-12 på Værnes.

- Det som avgjør valget er veldig ofte om du har, eller ønsker å studere noe, poengterer han.

- Har du en bacherlorgrad ender du opp som offiser, smiler han.

Men det virkelige skillet i US Marines er kanskje ikke mellom offiserer og spesialister. Men mellom «GRUNT» og «POG». Mellom infanteriet og støttefunksjonene. Det er en «vennskapelig» rivalisering med lange tradisjoner. (Se faktboks)​

 

 

hv_834_forskjellenmellomoffhv_834_forskjellenmellomoffhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=45Støvel/media/PubImages/AS167755.JPG
hv_834_forskjellenmellomoffhv_834_forskjellenmellomoffhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=46Gruppe/media/PubImages/AS167751.JPG

​​

TO KARRIEREVEIER​​

For å bli en offiser studerer du altså på en høyskole eller universitet. Når du er ferdig med minimum en bachelorgrad,  kan du gå gjennom en offisersutdanning (Officer training school). Da får du først en kontrakt på fire år som løytnant. Du er nå i gang med din karriere som offiser. Den er preget av korte stasjoneringer på to til tre år, i motsetning til spesialistene. De fornyer kontrakten (re-enlist) for fem til fire år, avhengig av hvor de befinner deg på karrieren.

- Som spesialist tjenestegjør du også lengre i samme avdeling, og innen det samme fagfeltet, forklarer sersjant Morris.

- Offiserer har et mye større fokus på det akademiske og er pålagt å videreutvikle sin utdanning mens de er i Marine Corps. Svært mange begynner på en master ved siden av «jobben».

Har du ingen høyskoleutdannelse og ønsker å bli offiser finnes det en mulighet til. US Marines har i tillegg egen offisersutdanning på fire år - Marine Corps Academy.

Det er selvfølgelig mulig å gå fra vervet til offiser. Kjent, som MECEP-program (Marine Corps enlisted commissioning educational program). 

- Her kan marines, etter fire års tjeneste, gå på college og marinekorpset vil betale for det. Og da vil du komme tilbake som offiser, forteller Morris.

Du kan også søke om å bli en offiser som «gunnery sersjant», eller stabssersjant i noen bransjer, og bli en warrant officer.

- Men dette gjelder ikke for så mange, sier hun.

 Et annet element som skiller de to profesjonene er et ulikt utdanningsløp. Offiserene går gjennom kursing på fagfelt og skoler som vervede ikke nødvendigvis har tilgang på. Vervede spesialister blir også tilbudt fagutdanning for å kunne avansere i sin karriere. For eksempel går "lance-korporaler" (visekorporal) gjennom "Lance korporal-seminar". Fokuset for spesialistene er mer på faget du jobber innen.

LEDER​TEAM

En løytnant fungerer normalt sammen med enten en stabssersjant eller en gunnery-sersjant. Offiseren og spesialisten fungerer som et team.

- Enkelt sagt fungerer det slik at spesialisten (sersjanten) sørger for at mannskapene blir tatt vare på. Offiseren sørger for at oppdraget blir utført, sier korporal Jenkins.

- «Ansvaret» er den største forskjellen mellom offiseren og de vervede spesialistene. Det er offiseren som sitter igjen med ansvaret for det som går galt, smiler sersjant Morris.

- Det er også offiseren som har ansvaret for å få oppdraget til å lykkes. Offiserer i marinekorpset håndterer i stor grad «papirarbeidet» og stabsarbeidet, forteller Morris og Jenkins.

- En offiser jobber ikke tett med soldatene. En spesialist med en sersjantgrad vil fungere som et «mellomledd», forklarer Jenkins.

Ordregangen går fra offiserer og ned til spesialistene som utfører oppdragene.

- Dersom en høyere offiser sier «dette må gjøres», så går det via  kapteiner og løytnanter til spesialistene på sersjantnivå som løser oppdraget.

- Offiserene fokuserer på det store bildet og koordinerer,  mens spesialistene er fokusert på oppdragsløsningen, poengterer sersjant Morris.​

GRUNT (spesialisten)
Begrepet "GRUNT" er brukt i  USMC som en generel betegnelse for de som er «infantry». Det brukes helst om de som er kamptropper i fremste linje. Men både soldater og spesialister kan se på seg selv som GRUNT i forhold til offiserene. Betegnelsen GRUNT stammer fra andre verdenskrig og står for G-general, R-replacement, UNT-untrained.

(POG) (offiseren)
(People Other than Grunt) Det motsatte av en "GRUNT" er en "POG", som er en referanse til alle som ikke er GRUNT, men er normalt  forbeholdt marines som arbeider på et kontor eller i bakre områder. ( «in the rear with the gear»). Offiserer sees ofte på som en POG, men lavere offiserer som er troppeførere kan være GRUNT når de leder sin tropp i front.​​

Publisert 4. april 2017 14:36.. Sist oppdatert 4. april 2017 16:35.