hv_1096_harretttilferiepengehv_1096_harretttilferiepengehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=1095/media/PubImages/20200207MSP_8792.jpg

Har rett til feriepenger

Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken fra Forsvarsdepartementet som dreier seg om retten til feriepenger for soldater i HVs innsatsstyrker.

Dermed blir dommen fra lagmannsretten stående. Det betyr at innsatsstyrkesoldater er arbeidstakere etter ferieloven og derfor har krav på feriepenger.

Forsvarsdepartementet har kommet til at alminnelig foreldelsesfrist på tre år gjelder i denne saken. Forsvaret vil derfor utbetale feriepenger opparbeidet fra og med 2016 til og med 2019. Feriepenger for 2020 utbetales i 2021. De dette gjelder vil snart få et brev fra Forsvaret i Altinn.

  • Les mer om økonomi under repetisjonstjeneste, øvinger, kurs og ekstraordinær tjeneste her

Feriepenger vil bli beregnet av godtgjøring og innsatsstyrketillegg, altså den økonomiske kompensasjon du har fått for de dager du har tjenestegjort ut over den årlige lovpålagte heimevernstjeneste (normalt 6/9 dager i året).

Det beregnes ikke feriepenger av utbetalt bonus. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg til feriepenger, og beregnes fra det tidspunkt feriepenger normalt ville ha blitt utbetalt.

Forsvaret har oversikt over alle som har tjenestegjort i HVs innsatsstyrker i den aktuelle perioden. Det er derfor ikke nødvendig å fremme krav om utbetaling av feriepenger for den angitte perioden.

Du kan forvente utbetaling 12. mai 2020, for perioden 2016–2019. Du vil også motta en slipp med generell informasjon og forklaring til den enkelte post på slippen.

Publisert 31. mars 2020 18:50. av Stein Cato Nybakken. Sist oppdatert 13. mai 2020 13:19.