hv_857_heimevernetbyggernykhv_857_heimevernetbyggernykhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=110/media/PubImages/norman.jpg

Heimevernet bygger ny kommandoplass: Søker nye medarbeidere

I forrige uke startet byggearbeidene på den nye Nasjonale Territorielle Kommandoen (NTK) på Terningmoen. Fra 1. januar 2018 overtar Sjef HV det operative ansvaret for soldatene.

Foreløpig er rommet som skal bli Heimevernets nye NTK et tomt skall av betong, men i løpet av våren og sommeren skal vegger rives og nye settes opp. Går alt etter planen skal de nye operasjonsrommene være innflyttingsklare i august. NTKen skal ha en initiell operativ kapasitet fra 1. januar neste år.

Da Stortinget vedtok den nye Langtidsmeldingen for Forsvaret i desember endret samtidig Generalinspektøren for Heimevernet tittel til Sjef HV. Endringen innbar også at Sjef HV får det operative ansvaret for Heimevernets styrker i fred, krise og krig på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Tidligere var heimevernsdistriktene direkte underlagt FOH.

Staben forsterkes

Planleggingen av ny NTK har pågått siden november 2016 og prosjektleder Per-Ivar Norman i Heimevernsstaben sier at det tidvis har vært et utfordrende arbeid.

I og med overgangen til NTK forsterkes Heimevernsstaben med 20 nye stillinger. Disse personene er det ikke plass til i de lokalene vi har i dag. Ettersom det allerede er trangt om plassen på Terningmoen måtte vi gå noen runder med Hæren og HV-05, men heldigvis fant vi egnete lokaler i nærhet til Heimevernsstabens kontorer, sier Norman. I forrige uke startet ryddingen og klargjøringen av det som blir Sjef HVs nye kommandoplass.

Ledige stillinger

Et nytt og døgnbemannet operasjonsrom blir hjertet i den nye kommandoen, men i tillegg skal det også bygges egne planleggingsrom for etterretning, samband, plan og logistikk. Når NTKen er ferdig bygget, vil den også ha 10 permanente kontorplasser.

- Det vi gjør og bygger nå er pionérvirksomhet for Heimevernet. Vi har aldri gjort noe lignende så det er spennende arbeid med mange nye og interessante oppgaver, sier Norman.

Heimevernet har nå lyst ut ni ledige stillinger som legges inn under den nye kommandoen. Dette er både administrative og operative stillinger på major- og oberstløytnant-nivå (Se egen faktaboks) I tillegg til stillingene i utlysningsteksten, søker HV-staben etter en ny ass G2-sikkerhet som er en majorstilling. Allerede har flere fattet interesse for de ledige stillingene, forteller Norman. Søknadsfristen er 12. mai.

Jeg har fått noen henvendelser og det er tydelig at dette er attraktive jobber. Du får mulighet til å være med å utvikle noe som er helt nytt, sier han. Høsten 2017 vil i stor grad bli brukt til kompetansebygging i den nye NTKen og de første prøvesteinene for den nye kommandoen vil bli øvelse Hovedstad i september og øvelse Gram i november, sier Norman.

LEDIGE STILLINGER

G-2 seksjonen:
2 stk. maj/OK
1 stk. (OR 8) Kommandersersjant/Orlogsmester

G-3 seksjonen:
1 stk. oblt./KK
1 stk. Stabssersjant/Flottiljemester

G-5 seksjonen:
2 stk. oblt./KK
1 stk. Maj/OK

G-6 seksjonen:
1 stk. oblt./KK

Publisert 10. mai 2017 17:09. av Stein Cato Nybakken, Hans Kristian Bergan. Sist oppdatert 11. mai 2017 08:10.