hv_913_heimevernettrengerbehv_913_heimevernettrengerbehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=338Det starter med lagførerkurset. HV trenger motiverte soldater som ønsker å ta kurs./media/PubImages/FH3B7033.jpg
hv_913_heimevernettrengerbehv_913_heimevernettrengerbehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=339Personaloffiser i HV-01, Tone Sakshaug sier HV er avhengige av å kunne utdanne sine egne ledere. /media/PubImages/FH2B1057.jpg
hv_913_heimevernettrengerbehv_913_heimevernettrengerbehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=340/media/PubImages/FH3B6936.jpg
hv_913_heimevernettrengerbehv_913_heimevernettrengerbehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=341På lagførerkurset i HV-01 drilles det mye på stridsteknikk./media/PubImages/FH3B6952.jpg
hv_913_heimevernettrengerbehv_913_heimevernettrengerbehttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=342Christer Karlsen Gravdahl fra Holmestrand/media/PubImages/FH3B7344.jpg

Heimevernet trenger befal

Heimevernet vil i fremtiden være avhengig av å få flere inn på lederkurs. Hvert år dimitteres rundt 4.000 soldater og befal.

TEKST: Stein Cato Nybakken/Hans Kristian Bergan
FOTO: Hans Kristian Bergan

Det er tidlig morgen på Rygge flystasjon. For de rundt 30 heimevernssoldatene fra Oslofjord HV-distrikt 01 går lagførerkurset mot slutten. Dette er motiverte og over gjennomsnittet interesserte soldater som er blitt plukket ut til å bli fremtidige ledere i deres områder. Det har vært 10 intense dager, forteller Christer Karlsen Gravdahl fra Holmestrand.

- Det er lange dager og man må være motivert for dette for å få med seg alt, men det var flere grunner til at jeg ønsket å delta på kurset. Det ene er at man får mer igjen for tjenesten når man først er inne i HV. Det andre er at jeg føler jeg er en lagførertype, sier han. Flere av kursdeltakerne sier det samme.

Dette er akkurat hva personaloffiser i HV-01, Tone Sakshaug vil høre. HV vil i fremtiden være helt avhengige av motiverte soldater som ønsker å ta kurs i HV, sier hun.

- Det er viktig at personer som ønsker å bli befal har motivasjon. Ofte er vi interesserte i at de har en faglig bakgrunn, med det er nødvendigvis ikke alltid et «must». Vi har sett folk som går lagførerkurs som har annen bakgrunn, men som likevel er motiverte og riktig skrudd sammen til å bli gode lagførere, sier Sakshaug.

Gode kurs

Seksjonssjef for analyse og opplæring i heimvernsstaben, Even Sandland sier Heimevernet i fremtiden vil være avhengige av å få flere soldater inn på kurs. Årsaken er at tilfanget på befalsutdannede i Hæren vil bli lavere i årene som kommer.

- I tillegg til å utdanne egne ledere blir mange befalutdannete fra Hæren overført til HV. Kuttene Hæren gjorde i sin befalsutdanning på begynnelsen av 2000-tallet begynner vi å merke konsekvensene av nå. Derfor jobber vi hardt for å få utdannet alle i HV som er motivert for det, sier Svindland.

Hvert år har HV en rotasjon på ca. 4.000 soldater og befal som går av ved alder eller medisinske årsaker. Svindland sier det er viktig å etterfylle med mannskaper og at de mest motiverte blir sendt på kurs.

- Kursene i Heimevernet er veldig gode og alt starter med lagførerkurset. Ønsker man å gå videre kan man gjøre det gjennom Grunnkurs Lederskap (GKL), troppssjefs- og områdesjefkurs, sier han. Svindland sier lederkursene verdsettes av sivile arbeidsgivere.

- Mange bedriftsledere er, eller har vært i Heimevernet. De vet å sette pris på folk som har tatt et lederkurs, sier han.

Banking av rust

Tilbake på Rygge har elevene tatt en hvil i morgensola. Veileder i HV-01, Patrick Fladby sier de gjerne skulle hatt mer penger å lage kurs for.

- Lagførerkurset er et veldig bra kurs for de som ønsker å få mer ut av HV-tjenesten. Her i HV-01 har vi stor interesse til kursene. Problemet er bare at det er for lite penger satt av til å gjennomføre kurs. Dette kan gjøre at det blir mangel på befal i områdene. På dette lagførerkurset har vi fokus på stridsteknikk, som er viktig for å være i stand til å lede laget sitt. Man lærer rett og slett å bli geværlagfører, sier han. Alle som er her har gjennomført førstegangstjenesten, men for mange blir det nyttige repetisjoner.

- Det er mye banking av rust. Gamle ting som vi husker fra førstegangstjenesten som tas opp på nytt igjen. Det er en annen følelse å være på dette kurset kontra på førstegangstjeneste. Du slipper å bruke mye tid på vasking av rom og marsjering på natta. Du får det viktigste og mest kritiske som du trenger å kunne, sier Hans Kristian Skontorp fra Andebu.

Geografiske forskjeller

Even Sandland sier det naturlig nok er geografiske forskjeller hvor i Norge behovet for nytt befal er størst.

I Osloområdet er vi godt dekket akkurat nå, men i Finnmark er tilgangen på soldater som har gjennomført førstegangstjenesten mindre. Dermed blir utfordringen større her. Vi har veldig stort fokus på dette nå og det kommer ikke til å bli noe mindre viktig i årene som kommer, sier Svindland. 

Publisert 30. august 2017 00:13..