hv_914_heimevernsmannenhv_914_heimevernsmannenhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=344HeimevernsmannenHeimevernets nye sjefssersjant er meget ydmyk og klar over ansvaret som følger med stillingen./media/PubImages/IMG_9815.jpg

TEKST: JONNY KARLSEN FOTO: HANS KRISTIAN BERGAN

Sersjantmajor Guttorm Bentdal overtok nylig jobben som sjefssersjant i Heimevernet. Bentdal skal fungere i jobben mens Øystein Mjelle deltar på den 14 måneder lange og prestisjetunge utdanningen ved US Army Sergeants Major Academy i El-Paso.

Dette er den høyeste utdanningen som tilbys sersjantkorpset i USA og dets allierte.

KONVERTERTE

Bentdal kommer fra jobben som sjefssersjant ved Heimevernets Skole- og kompetansesenter på Dombås. Han har 31 år bak seg i Heimevernet, blant annet i flere offisersstillinger. Før det jobbet han i Hæren.

I 2015 konverterte han til OR-korpset.

- Det var flere grunner til det. Først og fremst fordi jeg har stor tro på det nye systemet og jeg har lyst til å være med på å utvikle det i en fornuftig retning. Det ligger også en personlig vurdering bak beslutningen. Jeg har alltid vært en spesialist av legning. Jeg er nå over 50 år og da jeg så framover i tid så jeg en offiser på stedet hvil. Ikke har jeg stabsskole og ikke tjenestebakgrunn til nye utfordringer. Men det ligger der i rikt monn for meg i OR-korpset, sier Bentdal.

- OR har gitt meg et handlingsrom til å utvikle meg selv. Slikt sett var det et enkelt valg for meg.

YDMYK

1. april i år overtok han jobben som øverste sjefssersjant i Heimevernet.

- Jeg er ydmyk og fullstendig klar over ansvaret. Det tar jeg på stort alvor og har dermed gått veldig skjerpet – i positiv forstand – inn i jobben. Jeg skal gjøre mitt aller beste, for det jeg gjør og ikke gjør i denne jobben får store konsekvenser. Jeg ser på jobben som interessant, meningsfull og utviklende, sier sjefssersjanten.

- Kjennskapen min til HV gjør at jeg har noe å bidra med. Så får andre avgjøre om jeg lyktes.

Publisert 30. august 2017 00:16.. Sist oppdatert 3. september 2017 20:17.