IMG_0289IMG_0289http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_0289.jpeghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7951Soldater fra Kvadraturen sikrer Kristiansand Havn fra sjøen.
IMG_0211IMG_0211http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_0211.jpeghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7950Soldater fra Kvadraturen HV-område verner om Kristiansand Havn

Heimevernet beskytta Kristiansand Havn

2. og 3. november inntok ca. 130 soldater i Kvadraturen heimevernsområde Kristiansand havn og nærområdene som en del av sitt militære oppdrag. Havna har en viktig funksjon i fred, krise og krig – ikke minst for våre NATO-allierte.

​​​​​​​​​TROVERDIG

Kaptein Stig Bjarne Vang er sjef for Kvadraturen HV-område, som organisatorisk tilhører Agder og Rogaland HV-distrikt 08. Han poengterer at treningen er avgjørende med tanke på Heimevernets militære hovedoppdrag.

– HV skal være en troverdig militær ressurs. Derfor må vi trene jevnlig for å utvikle Forsvarets reaksjonsevne og operative evne. Dette styrker evnen til å beskytte nærmiljøet samt sikre samfunnskritisk infrastruktur, det vil si forskjellig type objekter, med blant annet vakthold og sikring samt patruljer og annen type operativ virksomhet.

SOLIDARITET​​

NATO har siden opprettelsen i 1949 vært en militær «bærebjelke» for Norges sikkerhet, som er helt avhengig av alliert bistand i en kritisk situasjon. Heimevernet har en viktig funksjon med å tilrettelegge for og beskytte NATO-forsterkninger i form av soldater og materiell som vil komme luftveien og i hovedsak sjøveien.

Norske havner er spesielt viktige for både norsk og alliert forsvarsevne.​

SAMTRENE​

Havnedirektør Halvard Aglen er glad for det gode samarbeidet med HV.

-Kristiansand havn er i det daglige ett av Norges viktigste knutepunkt for logistikk, som også omfatter buss og jernbane – i tillegg til kort vei til Kristiansand lufthavn Kjevik. Havna er et viktig objekt, og derfor er vi glad for at Forsvaret prioriterer å trene på å beskytte virksomheten og skape trygghet. Det er særdeles viktig at aktørene trener sammen i fredstid, mener havnedirektør Halvard Aglen.

Ett stikkord er International Ship and Port Facility Security (ISPS). Dette er det internasjonale regelverket for sikring av skip og havneanlegg mot tilsiktede uønskede handlinger. Regelverket ble vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) i 2002.​

Ifølge havnedirektøren er det avgjørende å kunne samarbeide med Forsvaret, som bistår politiet for å kunne sikre havna ved en alvorlig hendelse.

-Norge trenger åpne havner i en truet sitasjon og da er godt øvde havneorganisasjoner best til å håndtere alle situasjoner, også ved en væpnet konflikt. For å klare dette trenger vi hjelp av Heimevernet, fremholder havnedirektør Halvard Aglen.​

 


Publisert 13. november 2016 20:18. av Tekst: presse- og informasjonsoffiser Ola K. Christensen (HV). Foto: Ane Oppheim og Hans Kristian Bergan.