hv_902_hvaerengodsoldatihvhv_902_hvaerengodsoldatihvhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=289/media/PubImages/gjallarhorn.masseskade.cbrndrill.nettkvalitet_6.JPG

Hva er en god soldat i HV?

Søker man på begrepet en «god soldat» på nettet dukker det det opp kvaliteter som pålitelighet, fryktløshet, disiplin, besluttsomhet, mot, motivasjon og ferdigheter.

TEKST: Stig B. Vang, Sjef Kvadraturen HV-område

En god soldat må kunne tøye sine egne grenser både fysisk og psykisk for å løse oppdraget, og hele tiden ha et øye for sikkerhet. Dette gjelder ikke bare egen sikkerhet, men også sikkerheten til sine medsoldater.
Kodeksen hos en profesjonell soldat er at ingen skal etterlates-"leave no one behind". 

 

 

hv_902_hvaerengodsoldatihvhv_902_hvaerengodsoldatihvhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=290Stig VangStig Vang, områdesjef i Kvadraturen HV-område i HV-08/media/PubImages/Områdesjef_HV0801.jpg

HVA KREVES? 

En soldat i HV på vakt skal kunne bruke sitt våpen i møte med fienden. Han skal kunne sine ildhåndgrep, kunne nedkjempe mål på kloss hold ved nærstrid, og på langt hold, uten å nøle.

Han skal vurdere om det faktisk er fienden han står overfor, selv om dagens fiende like gjerne er sivilt eller paramilitært oppdresset, og har som hensikt nettopp å få motstanderen til å tvile på hvem han egentlig er

Soldaten i HV skal i løpet av et lite øyeblikk kunne vurdere om hjemmelen til å benytte sitt våpen er tilstede.

Han skal være klar til å takle en terrortrussel med selvmordsbombere og granater, eller situasjoner med skytevåpen, kniver eller biler. Dette er situasjoner hvor sivile personer, barn eller voksne, både kan stå bak trusselen eller selv være offer for den. Samtidig som han står der og inntar anleggstilling må han la tankene fare bort fra sin egen sønn på åtte år som han vet er på vei til skolen sammen med kamerater, og i stedet bruke ferdighetene sine til å nedkjempe trusselen der og da. 

DE HJEMME

Han skal ha tanker for "de der hjemme", og jevnlig stikke hjemom for å ordne praktiske, dagligdagse ting som betaling av regninger, vasking av tøy og hus. Dette kanskje etter en lang dag med objektvakhold og timer med opplæring for å være klar når motstanderen kommer.

Han skal når striden treffer hans objekt vise mot og besluttsomhet, og være så godt samtrent med laget sitt at han er helt klar på at om noe skjer så skal det skje på "hans vakt". Han skal kunne ta seg av makkeren sin idet han blir truffet av et prosjektil, og stoppe blødningen, men ikke nok med det. Han skal ikke bare kunne yte "Care under fire" overfor makkeren, men også kunne sette turniquet på seg selv og krype i sikkerhet bak en container slik at resten av laget kan bruke kapasiteten på "fi".

Han skal fremstå som trygg og profesjonell i møte med publikum, og søke å få så mye etterretningsinformasjon av dem som mulig for å understøtte e-bildet, og slik kunne oppdage potensielle trusler og ta dem ut før fienden skjønner at han er oppdaget.

HVORDAN BLI BEDRE? 

Bruk tiden på årets trening til å utvikle ditt potensial så godt som mulig. Vær den beste utgaven av deg selv!

Bruk ledig tid til å drille ildhåndgrep og ikke legg deg til uvaner. Tenk hele tiden: "train as you fight".

Still krav til lagfører og dine medsoldater, og ikke kast bort verdifull treningstid med å "sløve i gresset". Motiver de andre til å være med på tilegne seg flest mulig ferdigheter og få samtrening når laget nå er samlet.

Still krav til befalet om å legge til rette for effektiv trening, men husk at du selv har et selvstendig ansvar til å dra frem tidligere lærte soldatferdigheter fra din egen harddisk. Dette er ferdigheter du hele tiden må utvikle og forbedre.

Hold deg i god fysisk og psykisk form, og ha et ryddig privatliv. På den måten bevarer du kapasitet, og slipper å ha unødig "støy" i bakgrunnen når du må trå til.

Se rundt deg i verden, og vær bevisst på at ting kan skje på nettopp "din vakt", og tenk med deg selv at du har gjort så godt du kan for å forberede deg, og med rak rygg kan si "Jeg er beredt".

Publisert 29. august 2017 11:46. av Stig B. Vang, Sjef Kvadraturen HV-område. Sist oppdatert 31. august 2017 23:12.