hv_994_hvdykk1hv_994_hvdykk1http://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=759Dykker i HeimevernetFlere av Heimevernets innsatsstyrker har dykkeavdelinger og kan utføre et bredt spekter av oppgaver. De kan også støtte brannvesen, politi og tollvesenet./media/PubImages/_MG_0186.jpg

Heimevernets dykkere

Flere av HVs innsatsstyrker har dykkeavdelinger. Disse er oppsatt med militært utdannede dykkere som ønsker å fortsette dykketjenesten på deltid etter at de er ferdige med militærtjenesten.
​En god del er studenter, mange er også ferdig med studiene og i fast jobb, men ønsker et avbrekk fra hverdagen og holde ved like dykkeferdighetene sine.

Dykkerne kan utføre et bredt spekter av oppgaver. For Forsvaret støtter de primært med ulike typer søk. I tillegg støtter dykkerne i blant sivile instanser som brannvesen, politi og tollvesen med søk etter for eksempel omkomne eller savnet materiell. Under finner du flere av de vanligste spørsmålene med svar:

Hvor holder dykkeavdelingene til? 

HV sine dykkere er organisert under fire ulike HV-distrikt. Dette er HV-01 ved Oslofjorden, HV-09 i Bergen, HV-12 i Trøndelag og HV-16 ved Ramsund. Om du ikke bor i umiddelbar nærhet så er det ikke noe hinder fra å søke.

Hvem kan søke? 

Du må ha militær dykkebakgrunn. Alle kategorier dykkere fra Sjøforsvaret og Hæren kan søke. 

Hva kreves? 

Du må bestå opptaket til innsatsstyrken. Dette er felles for alle som vil inn i innsatsstyrkene. Herunder inngår fysiske tester. Du må også kunne sikkerhetsklareres. I tillegg må du godkjennes av dykke-lege årlig akkurat som militære dykkere inne til vanlig tjeneste. Det forventes at du stiller opp ved oppsatt tjeneste.

 

 

hv_994_hvdykk1hv_994_hvdykk1http://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=757/media/PubImages/dykker.jpg
hv_994_hvdykk1hv_994_hvdykk1http://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=758/media/PubImages/_MG23088.jpg
hv_994_hvdykk1hv_994_hvdykk1http://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=760/media/PubImages/_MG_0199.jpg
hv_994_hvdykk1hv_994_hvdykk1http://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=761/media/PubImages/Anklet dykker 2.jpg

Hvor mye tid går med om jeg blir med i en dykkeavdeling? 

Du vil gå på innsatskontrakt som øvrige innsatssoldater. Det innebærer ofte rundt 20 dagers tjeneste i året fordelt på fire til fem samlinger. Dykkerne får ofte noen ekstra dager da de trenger mer tid for å holde seg operative. I tillegg kan du bli kalt ut på oppdrag.

Hva går tjenesten ut på? 

Du må mestre grunnleggende soldatferdigheter som andre innsatsstyrkesoldater og vil derfor i blant trene på skyte - og feltferdigheter. Mesteparten av tiden går likevel med til dykketjenesten. Man må gjennomføre antall rutinedykk på lik linje med andre dykkere og man trener på oppdragsløsning på egen hånd eller i samvirke med andre avdelinger.

Hvilket utstyr bruker avdelingene? 

HV sine dykkere bruker samme dykkerigger og drakter som skipsdykkere i Forsvaret. Avdelingene er satt opp med containerløsninger for utstyrslagring. Zodiacer på båthengere og skaphengere for transport av materiell sikrer mobilitet. 

Virker dette interessant for deg - eller har du spørsmål? 
Du kan søke opptak i I-styrkene Polar Bear IV (HV-01), Bjørn West (HV-09), Rype (HV-12) eller Claymore (HV-16). Du kan også sende en e-post til hv-dykk@mil.no

Ved spørsmål knyttet til kontraktsforhold må du kontakte de aktuelle I-styrkene. For dykkespørsmål send e-post til hv-dykk@mil.no