hv_855_hvsårsberetning2016hv_855_hvsårsberetning2016http://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=104/media/PubImages/Skjermbilde 2017-05-05 kl. 15.48.04.png

HVs årsberetning 2016

- Heimevernet er en viktig del av Forsvaret. Lokalkunnskap, nettverk og sosial kapital er viktige elementer i Heimevernet. HV gjenspeiler samfunnet i miniatyr - med personer fra mange forskjellige yrker i uniform. Vi er sivilister som gjør en innsats for landet.

​Les årsberetningen her!​


Løytnant Geir Myhre Jacobsen i Oslo og Akershus HV-distrikt 02 er en av dem som omtales i Heimevernets årsberetning 2016. Innholdsmessig dekker beretningen tema som operasjoner, materiell, utdanning, veteraner og landsrådet - og mye annet.

​TERRITORIELLE OPERASJONER

​​Sjefen for HV, generalmajor Tor Rune Raabye, skriver blant annet dette om Heimevernets territorielle ansvar lokalt og territorielle operasjoner:

«Det territorielle ansvaret og derved også territorielle operasjoner har vært nedprioritert i Forsvaret i en tid med fokus på internasjonale operasjoner. Beskyttelse av nøkkelobjekter er en forutsetning for at Forsvaret skal fungere i krise og krig.

I tillegg bygger våre forsvarsplaner på NATO-forsterkninger. Dermed må vi ha nødvendig kapasitet til å gjennomføre og sikre alliert mottak.

Vegakser må også holdes åpne for logistikk og troppeforflytninger. Slike oppgaver innebærer også behov for overvåkningskapasitet som kan oppdage mistenkelig eller fiendtlig aktivitet.

Alt dette er nasjonale og landsdekkende oppgaver som ligger innenfor HVs oppgaveportefølje.

Glemmes må heller ikke samarbeidet med sivile beredskapsaktører som politi, fylkesmann, sivilforsvar og andre innenfor totalforsvarskonseptet


FORSTERKER GRUNNMUREN

2017 blir "grunnmursåret" for HV. 147 millioner kroner skal brukes til å fylle opp de taktiske avdelingene - HV-områdene - med utstyr som kjøretøy og samband.

Generalmajor Tor Rune Raabye er glad for denne satsingen i Forsvaret. -Det som skjer i 2017 er historisk og gir HV en unik mulighet til å tette sprekker og hull i grunnmuren. Som ett eksempel  vil deler av ekstrabevilgningen på 147 millioner kroner sørge for at HV-distriktene for første gang på mange år får en kjøretøydekning på 100 prosent innen året er omme. Det er noe soldatene har etterlyst lenge. 
Flere titalls tusen soldater som til daglig er integrert i samfunnet er en krigsforebyggende terskel. Disse HV-soldatene er klare til å forsvare familien, bygda eller byen sin.
GENERALMAJOR TOR RUNE RAABYE​

UNIK ORGANISASJON

Tor Rune Raabye er inne i sitt siste år som HV-sjef, og han innrømmer at det blir spesielt å forlate en organisasjon med så mye kraft, vilje og initiativ.

- Det er ikke lett for utenforstående å forstå hva som bor i denne strukturen. Våre vernepliktige har en unik kompetanse og hver krone som puttes inn i HV medfører økt operativ evne, enten det går til økt trening, nytt håndvåpen eller befalskurs.

- Denne «organismen» finner sine egne veier når rammene ikke er på plass. Soldaten stiller med egne snøscootere, nytter egne jaktradioer, låner kjøretøy og verktøy hos en lokal kjenning, eller så er et befal i staben sjef på Felleskjøpet med tilgang til alt man kan ønske seg av feltarbeidutstyr.

HVs overordnede oppgaver:
- Ivaretar det lokale territorielle ansvaret på vegne av sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)

- Gjennomfører territorielle operasjoner, herunder bidrar til krigsforebyggende terskel

- Nasjonal krisehåndtering

- Vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter

- Støtte til det sivile samfunn, herunder bistand til politiet (i henhold til bistandsinstruksen)

Publisert 5. mai 2017 15:57. av Ola K. Christensen. Sist oppdatert 5. mai 2017 16:13.