Heimevernet har egne kurs for soldater i styrken. Etter lagførerkurset og grunnleggende lederkurs kan de være lagfører i Heimevernet.Heimevernet har egne kurs for soldater i styrken. Etter lagførerkurset og grunnleggende lederkurs kan de være lagfører i Heimevernet.http://forsvaret.no/media/PubImages/_MG_4388.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8111

HVs utvikling

Arbeidet med landmaktsutredningen er i gang. Her er GIHVs åpningsmelding i sakens anledning.

​​​​​​Grunnlagsdokumenter:​​

  • Fremtidens HV
  • Forsvarssjefens fagmilitære råd
  • Langtidsplanen for forsvarssektoren

Sak: Landmaktutre​​​​dningen

15. november vedtok Stortinget langtidsplanen for Forsvaret (link og ppt). Planen håndterer de største grepene i Forsvaret for den kommende fireårsperioden. For å sikre at landmakten kan møte et nytt og krevende trusselbilde, gjennomfører regjeringen en utredning som ser på både Hæren og Heimevernet.

24. november mottok Forsvarssjefen oppdraget og mandatet (link). Resultatet av utredningen presenteres i budsjettet for 2018, som legges fram høsten 2017. Utredningen ledes av brigader Aril Brandvik og HVs representant i arbeidsgruppen er oberstløytnant Per Kristian Dahl. 

Les GIHVs åpningsmelding (link) til arbeidsgruppen.​

Publisert 6. desember 2016 08:15..