hv_918_hvsveilederkursverdihv_918_hvsveilederkursverdihttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=363HVs veilederkurs – verdifull utdanning for det sivileI mange år har Heimevernets Skole- og Kompetansesenter (HVSKS) kjørt kurs i taktisk evaluering og veiledning./media/PubImages/IMG_4581.JPG
hv_918_hvsveilederkursverdihv_918_hvsveilederkursverdihttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=364/media/PubImages/PAG Uniform2016.jpg

AV PER ARNE GODEJORD, TJENESTEPLIKTIG STABSRÅDGIVER VED NORD-TRØNDELAG SIVILFORSVARSDISTRIKT

Målet med kurset er at HVs offiserer skal kunne anvende sin handlingskompetanse i det å veilede Heimevernets avdelinger, skoler og staber i det å planlegge, gjennomføre og evaluere utdanning og utvikling.

Jeg var så heldig å få være kursdeltakere på TAKEVAL-kurset høsten 2012 og mine forventninger til kurset var høye. Både mine med-elever og kursinstruktørene gjorde at mine forventninger ikke bare ble møtt, men overgått.

GIR TRYGGHET. At dette kurset har høy nytteverdi innen forsvaret er uomtvistelig, men kursets fokus på veiledning og evaluering i forhold til enkeltmennesket gjør det til et ypperlig kurs også for det sivile. Da jeg tok kurset i 2012 var jeg dekan for avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og så umiddelbart overføringsverdi i forhold til mine oppgaver knyttet til hjelp og støtte for den enkelte ansatte under min ledelse.

Særlig knyttet til de situasjoner der man som leder må foreta en veiledningssamtale med en ansatt. Slike samtaler kan være vanskelige både for den ansatte og lederen, men personlig har jeg opplevd en ekstra trygghet i slike samtaler etter å ha fullført TAKEVAL-kurset ved HVSKS.

Men kurset i taktisk evaluering og veiledning har jo en av sine viktigste funksjoner i det å bedømme en militær enhets operasjonsstatus, og dette er også noe som har overføringsverdi til et annet sivilt område, nemlig Sivilforsvaret og dets ulike samarbeidspartnere innen redningstjenesten.

EGET HEFTE. Da jeg i desember 2013 ble innrullert i Nord-Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt (NTSFD) som tjenestepliktig stabsrådgiver, ble en av mine oppgaver å se på hvordan NTSFD kunne videreutvikle sitt fokus på ledelsesnivået. Som del av dette arbeidet, og i samarbeid med sivilforsvarsinspektør Torkild Bruun, ble jeg en del av LRS Nord-Trøndelag sitt øvingsforum og fikk gehør for at LRS-øvelsene sine kontrollere heretter skulle hete evaluatorer og fokusere på evaluering og veiledning av ledelsesnivået ved de ulike etater og organisasjoner som deltar ved LRS-øvelsene i Nord-Trøndelag.

Ved å fokusere på en leders beslutningsevne, kommunikasjon, forståelse og oppdragsløsning, samtidig som man holdt seg til HVs doktrine om 80 prosent veiledning og 20 prosent evaluering, håpet man på å kunne løfte lederne ved de ulike etater og organisasjoner og gjør dem til bedre og tryggere ledere i denne type situasjoner.

For å få til en fast og enhetlig ramme rundt veiledernes arbeide ved LRS-øvelsene, utarbeidet jeg våren 2015, i samarbeid med sivilforsvarsinspektør Torkild Bruun og med kommentarer fra min gode venn major John Kjetil Wang-Hansen – som i mange år har vært instruktør ved TAKEVAL-kursene, et «Direktiv for veiledning og evaluering av Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt» og et eget hefte for det å fungere som evaluator og veileder ved øvelser.

MATNYTTIG. LRS-øvelsen 2015 for Nord-Trøndelag var første større øvelse der veilederteamene jobbet etter et felles direktiv og en felles «håndbok», alle basert på HVs UD 20-0-2, samt ulike hefter omhandlende TAKEVAL i HVs organisasjon. Under den store grenseredningsøvelsen i Meråker i 2016 ble konseptet også forklart for de svenske aktørene, og igjen var det prinsippene fra HVs DU 20-0-2 som var førende for hvordan evaluatorene jobbet.

Dermed har HVSKS sitt veilederkurs nådd ut over HVs egne rekker, og er et eksempel på hvor matnyttig HV sine kurs kan være også for det sivile samfunn.

Publisert 30. august 2017 00:28..