Lagførerkurs hos HV-16 på Setermoen. Kurset er det første i kursrekken til Heimevernet. Her MG 3-skyting i Setermoen skytefelt.// Team leader course at Setermoen, Norway (HV-16). The course is the first in the course of succession to the Norwegian HomLagførerkurs hos HV-16 på Setermoen. Kurset er det første i kursrekken til Heimevernet. Her MG 3-skyting i Setermoen skytefelt.// Team leader course at Setermoen, Norway (HV-16). The course is the first in the course of succession to the Norwegian Homhttp://forsvaret.no/media/PubImages/_S0A2173.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7774

Kurset som også gir sivil lederkompetanse

Å ta lagførerkurs i Heimevernet kan også gi deg utbytte i det sivile liv.

​​​​​​​​​​​Denne uka har vi på nettsidene til Heimevernet fokus på kursrekka i HV. Første sak ut handler om lagførerkurset.

Årlig utdannes og videreutdannes flere tusen soldater i Heimevernet.

For å bli soldat i Heimevernet må du minimum ha førstegangstjeneste og/eller befalsutdanning fra Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. ​Våre kursrekker bygger videre på denne militære «grunnstammen» av kompetanse.

I samspill med dine personlige kvaliteter, sivile utdannelse og yrkeskarriere, bygger vi unik krysskompetanse som gjør deg rustet til å bidra om vårt samfunn skal komme i en krise eller krig. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​En rekke av kursene i Heimevernet gir unik kompetanse og erfaringer som du kan ta med deg i din private yrkeskarriere, dette være seg ledelseskurs, samband, navigasjon og sanitet med mer.

- Lagførerkurs er det første på kursstigen i Heimevernet. Hensikten er at den enkelte elev skal kunne gå inn i rollen som lagfører etter kurset, sier André Jensen, ass. S3 i innsatsstyrke Claymore i HV-16.

Han sier soldatene får god bruk for det de lærer, også i det sivile.

- Soldatene får trent på praktisk lederskap. Og det de lærer innenfor lederskap, selv om det er militært, mener jeg man får utbytte av i det sivile.

Se hele videoen for å få kunnskap om hva lagførerkurs går ut på.​​​

 


 

 

Fakta LagførerkursFakta Lagførerkurs<p></p><p><span style="font-size:1rem;">Kurset er for personell som innehar eller er tiltenkt stilling som:</span></p><ul><li><span style="font-size:1rem;">Lagfører og nestlagfører geværlag innsatstropp</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;">Lagfører og nestlagfører utrykningstropp</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;">Lagfører og nestlagfører geværlag overvåknings- og kontrolltropp</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;">Lagfører og nestlagfører geværlag objektsikringstropp</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;">Kurseleven skal inneha, være påtenkt eller uttatt til stilling som LF/NLF i geværlag</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;">Eleven skal etter endt kurs være i stand til å lede geværlaget under trening og oppdragsløsning.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;">Sluttilstanden er nådd når eleven er i stand til å lede og utdanne laget innenfor kjerneområdene som beskrevet i undervisningsmålene.</span><br></li></ul><div><span><br></span></div>http://forsvaret.no/hv/Lists/FactBoxList/DispForm.aspx?ID=2

Publisert 25. oktober 2016 08:05. av Tekst: Jonny Karlsen og video: Jostein Hestdal. Sist oppdatert 25. oktober 2016 08:45.