hv_901_ledigestillingersomohv_901_ledigestillingersomohttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=286/media/PubImages/område2.jpg

Ledige stillinger som områdesjef

Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 har tre ledige stillinger som områdesjef.

​Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 holder til i Lutvann leir i Oslo. Distriktet består av nærmere 5.000 soldater fordelt på én distriktsstab, HV-områder og Innsatsstyrke Derby. HV-02 skal beskytte mennesker og viktige samfunns-funksjoner i hele Oslo og Akershus ved krise og krig. Distriktet er det tettest befolkede området i landet og områdesjefen er et viktig bindeledd mellom samfunnet og Forsvaret.

Områdesjef Nesodden og Frogn

Stillingen som områdesjef for Nesodden og Frogn HV-område 02222 er ledig. Tiltredelse etter nærmere avtale. Stillingen er et verv, og er tillagt kapteins (kapteinløytnants) grad.

 Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, og gjennomføre pålagte oppdrag.
 • Administrere, organisere og trene HV-området ihht. gitte føringer.
 • Samarbeide med relevante sivile myndigheter og organisasjoner.
 • Delta i den kommunale HV-nemdas møter.
 • Delta på planlegging- og ordremøter i distriktsregi.

 Kvalifikasjonskrav:

 • Stillingen kan søkes av yrkesbefal, vernepliktig og utskrevet befal samt HV-befal. Områdesjefstillingen er på åremål.
 • Søkeren skal fortrinnsvis være bosatt innenfor området eller i nær tilknytning til områdets geografiske grenser.

 Vi tilbyr:

Stillingen godtgjøres per dags dato tilsvarende 9 % av lønnstrinn 55 i statens lønnsregulativ. Lønnen justeres etter lønnsutviklingen for lønnsrammene for kapteinsgraden. Lønnsordningen er tredelt, bestående av en årlig fast lønns- og godtgjøringsdel og to variable lønnsdeler.

Søknadsfrist 1. oktober 2017


Områdesjef Sentrum

Stillingen som områdesjef for Sentrum HV-område 02216 er ledig fra 1. januar 2018. Stillingen er et verv, og er tillagt kapteins (kapteinløytnants) grad.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, og gjennomføre pålagte oppdrag.
 • Administrere, organisere og trene HV-området ihht gitte føringer.
 • Samarbeide med relevante sivile myndigheter og organisasjoner.
 • Delta i den kommunale HV-nemdas møter.
 • Delta på planlegging- og ordremøter i distriktsregi.

 Kvalifikasjonskrav:

 • Stillingen kan søkes av yrkesbefal, vernepliktig og utskrevet befal samt HV-befal. Områdesjefstillingen er på åremål.
 • Søkeren skal fortrinnsvis være bosatt innenfor området eller i nær tilknytning til områdets geografiske grenser.

Vi tilbyr:
Stillingen godtgjøres per dags dato tilsvarende 8 % av lønnstrinn 55 i statens lønnsregulativ. Lønnen justeres etter lønnsutviklingen for lønnsrammene for kapteinsgraden. Lønnsordningen er tredelt, bestående av en årlig fast lønns- og godtgjøringsdel og to variable lønnsdeler.

Søknadsfrist 15. november 2017


Områdesjef Østmarka 

Stillingen som områdesjef for Østmarka HV-område 02103 er ledig. Tiltredelse etter nærmere avtale. Stillingen er et verv, og er tillagt kapteins (kapteinløytnants) grad.

 Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, og gjennomføre pålagte oppdrag.
 • Administrere, organisere og trene HV-området ihht. gitte føringer.
 • Samarbeide med relevante sivile myndigheter og organisasjoner.
 • Delta i den kommunale HV-nemdas møter.
 • Delta på planlegging- og ordremøter i distriktsregi.

 Kvalifikasjonskrav:

 • Stillingen kan søkes av yrkesbefal, vernepliktig og utskrevet befal samt HV-befal. Områdesjefstillingen er på åremål.
 • Søkeren skal fortrinnsvis være bosatt innenfor området eller i nær tilknytning til områdets geografiske grenser.

Vi tilbyr:
Stillingen godtgjøres per dags dato tilsvarende 9 % av lønnstrinn 55 i statens
lønnsregulativ. Lønnen justeres etter lønnsutviklingen for lønnsrammene for kapteinsgraden. Lønnsordningen er tredelt, bestående av en årlig fast lønns- og godtgjøringsdel og to variable lønnsdeler.

Søknadsfrist 1. oktober 2017


Alle søknader, vedlagt rettkjente avskrifter av vitnemål/attester, stiles til Sjef for Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 og sendes:

Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02
Postboks 800,
Postmottak 2617, Lillehammer
E-post: forsvaret@mil.no

Spørsmål om stillingene kan rettes til:
G-1 ved HV-02
Telefon: 23 09 26 10

Publisert 24. august 2017 13:57. av Stein Cato Nybakken. Sist oppdatert 24. august 2017 14:05.