hv_917_livssynsnøytraltforshv_917_livssynsnøytraltforshttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=360Livssynsnøytralt rom: Det første felles møte med de tre forskjellige trosretningene, ledelsen på GP og HTV. Vilde Arnesen HTV Heimevernet, Brigader Alf P. Hagesæther, Sjef Feltprestkorpset. Orlogskapt/media/PubImages/Religion1.jpg
hv_917_livssynsnøytraltforshv_917_livssynsnøytraltforshttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=361Brigader Alf P. Hagesæther, Sjef Feltprestkorpset/media/PubImages/religion2.jpg
hv_917_livssynsnøytraltforshv_917_livssynsnøytraltforshttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=362Major Elling Erichsen, Sjefsprest Heimevernet og Oberstløytnant Stein U. Høye, Sjef Finnmark heimevernsdistrikt./media/PubImages/religion3.jpg

Livssynsnøytralt for soldatene

Kapellet på verdens nordligste militærleir, Garnisonen i Porsanger (GP), åpner opp for andre trosretninger. Feltimam, feltlivssynshumanisten og feltprestene ser positivt på en felles lokasjon.

TEKST: SVEIN SJØVEIAN FOTO: CHRISTINA GJERTSEN

Det er veldig bra at soldatene får tilgang til et livssynsnøytralt rom på Porsangmoen. Hvor man kan be, meditere og få litt alene tid. På kasernene er det lite plass for egen tid, sier avtroppende hovedtillitsvalgt for Heimevernet, Vilde Arnesen.

Flere med på flyttelasset

Det gamle sykestuebygget på GP hvor kapellet var lokalisert skal kondemneres. Dermed måtte kapellet se seg om etter nye lokaler. På velferdsbygget var et lokale som passet perfekt til et kapell.

- Initiativet til et felles rom for flere trosretninger kommer fra major Lars Harald Blomkvist, HV-17 som har ansvar for flyttingen av kapellet. I det nye lokalet kan muslimer be sine bønner og livssynshumanistene holde sine møter. Dette mener vi er veldig positivt for Forsvaret, sier sjefsprest for Heimevernet, Elling Erichsen.

Nye rådgivere

- Det finnes også andre livssynsnøytrale rom i andre militærleirer. Forsvaret har i dag kapasiteter som kan gi råd, helt fra starten av ved etablering av slike felles rom. Med de nye rådgiverne i Forsvaret vil denne ordningen på Porsangmoen være med å vise vei for andre leirer i landet. Vi blir tatt veldig seriøst her på Porsangmoen, sier Brigader Alf P. Hagesæther som er sjef Feltprestkorpset.

- Alle skal kunne kjenne at dette er et godt rom å være i. Samle soldater til refleksjoner. Filosofikvelder med temaer som soldaten er opptatt av. Et rom hvor man kan avholde et bryllup. For eksempel et humanistiskbryllup. Gjennomføre etikkundervisning, sier orlogskaptein Ida Helene Henriksen, som er feltlivssynshumanist.

Bønn

- Porsangmoen vil snart kunne tilfredsstille de muslimske religiøse behov. De som tilhører vår religion ber en bønn opptil fem ganger i døgnet. Veldig bra at vi får være med å forme dette rommet på GP. Behovet for et slik rom vil variere fra år til år. Men det er viktig at det blir etablert slik at det er tilgjengelig når behovet melder seg, sier Major Naveeb Ur Rehman Naz, som er feltimam.

Publisert 30. august 2017 00:26..