IMG_0804IMG_0804http://forsvaret.no/media/PubImages/IMG_0804.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8180

Manglende utbetaling av tjenestetillegg

Fortsatt er det etterslep på utbetaling av tjenestetillegg. Dersom dette skaper problemer for den enkelte, ta kontakt med de som kan hjelpe via epost: fpvs.kontakt@mil.no. OG: personell med et særskilt behov, kan søke om et ekstraordinært forskudd til Forsvarets personell- og vernepliktsenter / personell- og lønnsadministrasjonen.

​​​​​​​​​​​​Det er sterkt beklagelig at soldater i HV som er inne til årlig trening eller annen aktivitet, ikke får sitt tjenestetillegg utbetalt til rett tid.

Dette skyldes flere forhold:

Tidligere ivaretok HVs elleve distrikter avlønningen. Fra 1. august ble deler av lønnsprosessene for Heimevernet sentralisert til Forsvarets personell- og vernepliktsenter / personell- og lønnsavdelingen (FPVS/PLA) i forbindelse med Forsvarets prosjekt HR-effektivisering. Et resultat av dette er at Heimevernet fra denne dato har færre årsverk i distriktenes personellseksjoner som behandler personell- og lønnssaker.

I tillegg til at færre gjør den samme jobben som tidligere, er det innført nye systemer – både datateknisk og organisasjonsmessig.

Det viser seg også at ikke alle lønnsskjema fremsendt fra distriktene til PLA er nøyaktig nok utfylt; det vil si at kvaliteten på innmeldt informasjon ikke er god nok for videre behandling. Ei heller er alle bilag attestert.

PÅ STØ​​​RSTE ALVOR

Major Ken Egil Holen i personellseksjonen i HV-staben (HVST) poengterer at denne problematikken tas på største alvor, og staben har derfor en løpende dialog med FPVS/PLA for å unngå at enkeltsoldater havner i et økonomisk uføre på grunn av manglende utbetalinger.

Som ett av strakstiltakene har HVST og FPVS/PLA nedsatt en arbeidsgruppe for å forenkle lønnsprosessen i HV, der anbefalingen skal gis innen 1. januar 2017.

KONTAK​​T PLA

Fra 1. august må altså soldater og befal i styrkestrukturen ta kontakt direkte med FPVS/PLA i lønnssaker samt at søknad om særskilt økonomisk hjelp og næringsbidrag skal sendes direkte til FPVS.

UTBET​​​​ALINGER

Personell som har vært inne til en aktivitet i november og tidlig i desember som utløser tjenestetillegg, vil i henhold til normale prosedyrer få utbetalt tillegget 12. januar.

FORS​KUDD

Alle som ønsker forskudd og som skulle hatt utbetaling i desember, får altså dette ved å henvende seg til FPVS/PLA på epost fpvs.kontakt@mil.no


Publisert 9. desember 2016 13:32..