hv_981_milnmhv_981_milnmhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=788/media/PubImages/20180806_LS2018_web_KKP_6190_002.jpg

Militært NM

- Militært NM i geværskyting arrangeres som en del av Landsskytterstevnet 6.-7. august på Evje. Når du melder deg på blir du samtidig deltaker i klasse AG3 eller klasse HK416 på Landsskytterstevnet.

​Militært personell (også personell som er inne til førstegangstjeneste), NROF og vernepliktig personell som har gjennomført førstegangstjeneste, samt HV- personell kan delta på mil NM (ref TFF GR43)

Sted: Evje
Dato: 6.-7. august (tirsdag og onsdag)
Arrangør: DFS v/ Skytterlagene Evje og Hornes, Greipstad, Imenes og Venesla. Forsvaret v/HV-08

Teknisk møte: For deltagere i Mil NM, arrangeres kl. 1900 mandag 5. august i Evjemoen leir.1. Felt – tirsdag 6. august (AG3 og HK416) - innledende (variable oppgitte avstander). 
a) Minneskyting – 6 skudd ligg (1 min) på 100 meter før selve feltrunden. 
b) 30 skudd – 5 hold á 6 skudd mot feltmål med tilpasset vanskelighetsgrad. Ingen avstander over 400 m. All skyting foregår liggende med innlagte feltmessige elementer.
c) Stangskyting – to mål - 25 sek på hver - ubegrenset antall skudd, flest mulig treff.
d) Felthurtigskyting – tre mål - inntil 6 skudd - raskest mulig ett treff i hver figur. 
(Minne- og felthurtigskyting teller ikke med i Mil NM.)

2. Bane – onsdag 7. august (AG3 og HK416) - innledende (200 m). 
a) Prøveskudd: fritt antall - 5 min. 
b) Tellende: 5 ligg - 1,5 min, 5 ligg - 3 min, 5 ligg - 2 min. Anvisning etter hver serie.
c) Prøveskudd: fritt antall - 3 min. 
d) Tellende: 10-skudd - 3 min (10 skudd liggende i samme serie m/magasinbytte)

3. Skogsløp med skyting –  torsdag 8 august. Et sivilt arrangement hvor skyttere med militære våpen (AG3- og HK416) gis anledning til å delta.
a) Løpedistanse: ca. 6 km (ingen skyting i selve løpet)
b) Innledende feltskyting (30 skudd) teller som skytedelen i dette løpet.
c) Start etter jaktstartprinsippet. De med 30 treff starter først. Ett minutt senere starter de med 29 treff, ett minutt deretter starter de med 28 treff osv. Førstemann over målstreken er vinner.

4. Finale for klasse AG3 – onsdag 7. august 
De 10 AG3-skytterne som etter 3 tellende øvelser har laveste plassiffer (felt-, bane- og Stangskyting) kvalifiserer seg til finale. Ved plassifferlikhet etter innledende skyting rangeres først felt, deretter bane og til slutt Stang. Finalebeger til alle i finalen. Finalen i militært NM gjennomføres på elektronisk feltfigur 1/4 V på 200 m. Særdeles gode prestasjoner i felthurtigskyting kan kvalifisere for finale på Landsskytterstevnet.

5. Finale for klasse HK416 – onsdag 7. august
De 10 HK416-skytterne som etter 3 tellende øvelser har laveste plassiffer (felt-, bane- og Stangskyting) kvalifiserer seg til finale. Ved plassifferlikhet etter innledende skyting rangeres først felt, deretter bane og til slutt Stang. Finalebeger til alle i finalen. Klasse HK416 kan ikke kvalifisere seg til Stangfinalen for AG3 og Sauer (Krag og Mauser). Finalen i militært NM gjennomføres på elektronisk feltfigur 1/4 V på 200 m. Særdeles gode prestasjoner i felthurtigskyting kan kvalifisere for finale på Landsskytterstevnet.


6. Avdelingskonkurranse for klasse AG3 og klasse HK416. 
I militære norgesmesterskap konkurreres det om beste 3-mannslag (ref TFF GR43). Som hovedregel for uttak av lag gjelder at man er selvstendige administrative avdelinger/garnisoner på bataljonsstørrelse (ca 600), så som bataljon, skole, FLO base, sjøforsvarsbase, flystasjon, HV-distrikt etc. Imidlertid bør identifiserbare avdelinger på selvstendig kompanistørrelse (150), skole avdelinger, RSF avdelinger og lignende innen samme garnisonsområde stille egne lag. Laget skal ikke forhåndspåmeldes. De tre beste fra hver avdeling teller i lagkonkurransen. 

7. Premiering 
a) Militær Norgesmester i geværskyting (både AG3 og HK416) mottar Forsvarssjefens premie og Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje. Mesterskapsmedaljer til de tre beste totalt. 1/3 premiering i alle øvelser – medalje i minneskytingen, standardbeger i de øvrige. Befal og menige skyter i samme klasse, men beste vernepliktige skytter inne til førstegangstjeneste, mens stevnet pågår, mottar Sjef FPVS premie og Norges  Forsvarsforenings ungdomsmedalje. Beste skytter i de ulike NM-øvelsene vil bli premiert. I lagkonkurransen teller de 3 beste fra hver avdeling og vinnerlaget tildeles plaketter. 

b)Lingepokalen tildeles klasse HK-416. Pokalen tildeles person med laveste plassiffer på de tre øvelsene grovfelt, stang- og felthurtigskyting. 

c) Premieutdeling gjennomføres rett i etterkant av finalene for HK 416 og AG 3 er gjennomført. Det skal benyttes reglementert uniform i forbindelse med premiseremoni. Øvrige standardpremier (1/3 premiering i alle øvelser) må hentes så snart resultatlistene er offentlige. Premier blir IKKE ettersendt (ny ordning fra 2018). 

8. Påmelding innen 15. juni 2019 (etteranmelding senest - 1. juli) 
Avdelinger kan ha begrensninger i hvor mange de dekker påmeldingsavgiften og reise for, 
men hver enkelt kan fritt delta for egen kostnad.

DFS ønsker en ansvarlig fra hver HV-avdeling, NROF-avdeling eller annen avdeling, som tar ansvaret for registrering og påmelding av aktuelle deltakere til Militært NM via: Påmelding
I Det frivillige Skyttervesen må man ha «skytter-ID», som blant annet gir tilgang til påmeldingssystemet, og stevner i regi av DFS. Ta kontakt med DFS på firmapost@dfs.no hvis du er ansvarlig på vegne av din avdeling, og ønsker tilgang til å legge inn nye deltakere til militært NM i systemet, slik at de får ID. Militært personell med «skytter-ID» har også mulighet til å selv melde seg på.
Om man har vært ansvarlig for koordinert påmelding tidligere år kan samme skytter-ID benyttes. Man logger inn på "Mitt DFS" med militær Skytter-ID. Alle deltakere som skal meldes på må ligge som medlemmer i «HV-xx/Forsvarets avdelinger». Når de ligger som medlemmer, vil man kunne melde de på Militært NM. 
Skyttere som også er medlemmer av skytterlag (DFS) vil ha én skytter-ID fra laget, samt én skytter-ID knyttet opp mot militær avdeling (Forsvaret). 
Den enkelte skytter betaler premieinnskudd kr 715.- ved oppmøte/innløsning av skytebok. Eventuell refusjon avtales mellom den enkelte skytter og egen hjemmeavdeling.

Skytebok (påmeldingskonvolutt), tas ut på arena (gammel standplass 300m).


9. Godkjent ammunisjon for HK416 er NM 255 og NM268.
Ammunisjon til HK416 må medbringes av den enkelte – det vil ikke være mulig å få ut ammunisjon på arenaen. Det vil bli foretatt kontroll av deltagerens ammunisjon under Militært NM. 

10. Godkjent ammunisjon for AG3 er NM231 (Blyfri ammunisjon).
Ammunisjon til AG3 må medbringes av den enkelte – det vil ikke være mulig å få ut ammunisjon på arenaen. Det vil bli foretatt kontroll av deltagerens ammunisjon under Militært NM. (NM258 er til skarpskyttere og øremerket HK417). Ammunisjon NM 60 og NM223 er ikke lenger tilgjengelig i AMPLAN for Heimevernet og på grunn av konkurranselikhet er derfor denne ammunisjonen ikke lenger tillatt brukt i konkurransen. Det vil bli foretatt kontroll av deltagerens ammunisjon under Militært NM. 


11. Klasse AG3 og HK416 – generelt reglement (Skytterboka pkt. 7.247 og 6.210 for mer info.)
I klasse AG3/HK416 kan skytteren kun benytte militært feltantrekk som skyteantrekk, og uniformen kan ikke ha noen modifikasjoner. Albuebeskyttere og skytebriller er tillatt, mens spesiell skytebekledning under uniformen ikke er tillatt. Ammunisjon som benyttes i konkurranser skal være standard utlevert ammunisjon som Forsvaret nytter.
Skyttere i klasse AG3 kvalifiserer for finaler i Stang og/eller felthurtig på lik linje med skyttere i de øvrige klasser på Landsskytterstevnet. Skyttere som deltar i disse øvelsene med to våpen skal på forhånd avklare hvilket våpen som benyttes til kvalifisering for finale/skyting om trofé.  
Skyttere i klasse HK416 kvalifiserer for finale i felthurtig på lik linje med skyttere i de øvrige klasser på Landsskytterstevnet. Skyttere som deltar i denne øvelsen med to våpen skal på forhånd avklare hvilket våpen som benyttes til kvalifisering for finale/skyting om trofé. 

12. Presisering av reglement for Klasse HK416

For HK 416 gjelder at det kun er normalversjonen som er tillatt brukt. Skarpskytterutgaven og karabinversjonen er ikke tillatt. Siktet skal kun være original Aimpoint med original 2 MOA prikk. Tilleggsutstyr som gir forstørrelse er ikke tillatt. Annet tilleggsutstyr som eksempelvis laserpeker, lykt, vertikalgrep, kort magasin og tilsvarende er ikke tillatt.

Det anbefales at årlig våpenkontroll for AG3/HK416 har vært gjennomført ved egen hjemmeavdeling.


13. Det arrangeres en avslutning for deltagere i Evjemoen Leir onsdag 7. august kl.2100

14. Forlegning, forpleining og transport under Militært NM
Avdelingene melder inn behov for forlegning, forpleining og transport til Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08 (HV-08) 

Forlegning: Kaserne Ulla Evjemoen leir. Forlegning skal ikke bestilles i Basen (Forsvarsbygg). Kasernen er av eldre standard, seksmansrom og den enkelte må selv medbringe sengetøy, dyne/pute, ev sovepose. Det er 80 senger tilgjengelig.
Forpleining: Det er ikke forpleining i Evjemoen Leir. På arenaen er det muligheter for å kjøpe Frokost/lunsj/middag i matteltet. 
Transport: Det er ikke behov for transport fra kaserne Ulla til arena. 
Bestilling av forlegning må være registrert pr mail innen 15.06.2019
Kontaktinformasjon HV-08:
Ugradert mail: fschoning@u.mil.no
POC administrativ støtte: Frode S.Schøning mobil 99094666


Publisert 15. mai 2019 12:32. av Tore Ellingsen. Sist oppdatert 17. juni 2019 14:40.