hv_981_milnmhv_981_milnmhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=787/media/PubImages/20190512_ODA_8072.jpg
hv_981_milnmhv_981_milnmhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=788/media/PubImages/20180806_LS2018_web_KKP_6190_002.jpg

Militært NM

- Militært NM i geværskyting arrangeres som en del av Landsskytterstevnet 6.-7. august på Evje. Når du melder deg på blir du samtidig deltaker i klasse AG3 eller klasse HK416 på Landsskytterstevnet.

​Militært personell (også personell som er inne til førstegangstjeneste), NROF og vernepliktig personell som har gjennomført førstegangstjeneste, samt HV- personell kan delta på mil NM (ref TFF GR43)

Sted: Evje
Dato: 6.-7. august (tirsdag og onsdag)
Arrangør: DFS v/ Skytterlagene Evje og Hornes, Greipstad, Imenes og Venesla. Forsvaret v/HV-08

Beskrivelse - Gjennomføring av militært NM i geværskyting


1.Bakgrunn

Militært NM i geværskyting har siden 2005 vært arrangert som en del av Landsskytterstevnet. Programmet til Det frivillige Skyttervesen sin klasse AG3 har vært lagt til grunn for gjennomføringen.

Militært NM i geværskyting arrangeres som en del av Landsskytterstevnet. Når man melder deg på blir man samtidig deltaker i klasse AG3 eller klasse HK416 på Landsskytterstevnet. Militært personell i tjeneste under konkurransedagene, NROF og vernepliktig personell som har gjennomført førstegangstjeneste, samt HV- personell inkludert HV-ungdom (18 år) kan delta på mil NM (ref TFF GR43).

Sjef Heimevernet er gitt i oppdrag i FSJ virksomhetsplan å arrangere mil NM i geværskyting. Arrangementet arrangeres i forkant av Landsskytterstevnet (egen avtale med Det frivillige Skyttervesen). Sjef Heimevernet gir oppdraget til beordret HV Distrikt, med ansvar for tilrettelegging av forlegning, forpleining og transport under mil NM. Reise, kost og losji dekkes avhengig av beordring av den enkelte eller hjemmeavdeling. Kontaktperson ved hjemmeavdeling skal således melde inn behov for forlegning og transport til HV arrangør.

2.Teknisk gjennomføring

Ansvar: DFS/lokal arrangør

2.1.Felt (AG3 og HK416) - innledende (variable oppgitte avstander)

• Minneskyting – 6 skudd ligg (1 min) på 100 meter før selve feltrunden. 

• 30 skudd – 5 hold á 6 skudd mot feltmål med tilpasset vanskelighetsgrad. Ingen avstander over 400 m. All skyting foregår liggende med innlagte feltmessige elementer.

• Stangskyting – to mål - 25 sek på hver - ubegrenset antall skudd, flest mulig treff.

• Felthurtigskyting – tre mål - inntil 6 skudd - raskest mulig ett treff i hver figur. (Minne- og felthurtigskyting teller ikke med i Mil NM.)


2.2.Bane (AG3 og HK416) - innledende (200 m). 

Prøveskudd: fritt antall - 5 min. 
Tellende: 5 ligg - 1,5 min, 5 ligg - 3 min, 5 ligg - 2 min. Anvisning etter hver serie.
Prøveskudd: fritt antall - 3 min. 
Tellende: 10-skudd - 3 min (10 skudd liggende i samme serie m/magasinbytte)


2.3.Skogsløp med skyting

Løpedistanse: ca. 6 km (ingen skyting i selve løpet)
Innledende feltskyting (30 skudd) teller som skytedelen i dette løpet.
Start etter jaktstartprinsippet. De med 30 treff starter først. Ett minutt senere starter de med 29 treff, ett minutt deretter starter de med 28 treff osv. Førstemann over målstreken er vinner.

2.4.Finaleklasse for AG-3

De 10 AG3-skytterne som etter 3 tellende øvelser har laveste plassiffer (felt-, bane- og Stangskyting) kvalifiserer seg til finale. Ved plassifferlikhet etter innledende skyting rangeres først felt, deretter bane og til slutt Stang. Finalebeger til alle i finalen. Særdeles gode prestasjoner i Stang- eller felthurtigskyting kan kvalifisere for finale på Landsskytterstevnet. Finalen i militært NM gjennomføres på elektronisk feltfigur C40 på 200 m.

2.5.Finale for klasse HK416

De 10 HK416-skytterne som etter 3 tellende øvelser har laveste plassiffer (felt-, bane- og Stangskyting) kvalifiserer seg til finale. Ved plassifferlikhet etter innledende skyting rangeres først felt, deretter bane og til slutt Stang. Finalebeger til alle i finalen. Særdeles gode prestasjoner i felthurtigskyting kan kvalifisere for finale på Landsskytterstevnet. Klasse HK416 kan ikke kvalifisere seg til Stangfinalen for AG3 og Sauer (Krag og Mauser). Finalen i militært NM gjennomføres på elektronisk feltfigur C40 på 200 m.

2.6.Avdelingskonkurranse for klasse AG3 og klasse HK416

I militære norgesmesterskap konkurreres det om beste 3-mannslag (ref TFF GR43). Som hovedregel for uttak av lag gjelder at man er selvstendige administrative avdelinger/garnisoner på bataljonsstørrelse (ca 600), så som bataljon, skole, FLO base, sjøforsvarsbase, flystasjon, HV-distrikt etc. Imidlertid bør identifiserbare avdelinger på selvstendig kompanistørrelse (150), skole avdelinger, RSF avdelinger og lignende innen samme garnisonsområde stille egne lag. Laget skal ikke forhåndspåmeldes. De tre beste fra hver avdeling teller i lagkonkurransen.

3.Premiering

Militær Norgesmester i geværskyting (både AG3 og HK416) mottar Forsvarssjefens premie og Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje. Mesterskapsmedaljer til de tre beste totalt. 1/3 premiering i alle øvelser – medalje i minneskytingen, standardbeger i de øvrige. Befal og menige skyter i samme klasse, men beste vernepliktige skytter inne til førstegangstjeneste, mens stevnet pågår, mottar Sjef FPVS og Norges Forsvarsforenings ungdomsmedalje. Beste skytter i de ulike NM-øvelsene vil bli premiert. I lagkonkurransen teller de 3 beste fra hver avdeling og vinnerlaget tildeles plaketter.

Alle premier anskaffes av FHS.

Det skal benyttes reglementert uniform under premieseremonier.

4.Påmelding 

Avdelinger kan ha begrensninger i hvor mange de dekker påmeldingsavgift og reise for, men hver enkelt kan fritt delta for egen kostnad.

DFS ønsker en ansvarlig fra hver HV-avdeling, NROF-avdeling eller annen avdeling, som tar ansvaret for registrering av aktuelle deltakere til Militært NM. 

Det frivillige Skyttervesen har innført ”skytter-ID”, som blant annet gir tilgang til påmeldingssystemet, og stevner i regi av DFS. Ta kontakt med DFS på firmapost@dfs.no hvis du er ansvarlig på vegne av din avdeling, og ønsker tilgang til å legge inn deltakere til militært NM i systemet. 

Om man har vært ansvarlig for koordinert påmelding tidligere år kan samme skytter-ID benyttes. Man logger inn på "Mitt DFS" med militær Skytter-ID. Alle deltakere som skal meldes på må ligge som medlemmer i «HV-xx/Forsvarets avdelinger». Når de ligger som medlemmer, vil man kunne melde de på Militært NM. Benytt "Påmelding Landsskytterstevne" på «Mitt DFS». -

Skyttere som også er medlemmer av skytterlag (DFS) vil ha én skytter-ID fra laget, samt én skytter-ID knyttet opp mot militær avdeling (Forsvaret).

Den enkelte skytter betaler premieinnskudd kr xx ved oppmøte. Avhengig av beordring bestemmes evt. refusjon av innskudd fra avdelingssjefene. 

Følgende data må oppgis ved påmelding:

• Skytter-ID/Fornavn/Etternavn

• Avdeling

• Inne til førstegangstjeneste.

5.Ammunisjon 

Godkjent ammunisjon for HK416 er NM 255. Ammunisjon til HK416 må medbringes av den enkelte – det vil ikke være mulig å få ut ammunisjon på arenaen. Det vil bli foretatt kontroll av ammunisjon under Militært NM. 

Godkjent ammunisjon for AG3 er NM 231. Ammunisjon til AG3 må medbringes av den enkelte – det vil ikke være mulig å få ut ammunisjon på arenaen. Det vil bli foretatt kontroll av ammunisjon under Militært NM. (NM 258 er til skarpskyttere og øremerket HK417).

6.Reglement

6.1.Klasse AG3 og HK416 – generelt reglement (Skytterboka pkt. 7.237 og 6.600 for ytterligere informasjon)

I klasse AG3/HK416 kan skytteren kun benytte militært feltantrekk som skyteantrekk, og uniformen kan ikke ha noen modifikasjoner. Albuebeskyttere og skytebriller er tillatt, mens spesiell skytebekledning under uniformen ikke er tillatt. Ammunisjon som benyttes i konkurranser skal være standard utlevert ammunisjon som Forsvaret nytter.

Skyttere i klasse AG3 kvalifiserer for finaler i Stang og/eller felthurtig på lik linje med skyttere i de øvrige klasser. Skyttere som deltar i disse øvelsene med to våpen skal på forhånd avklare hvilket våpen som benyttes til kvalifisering for finale/skyting om trofé.  

Skyttere i klasse HK416 kvalifiserer for finale i felthurtig på lik linje med skyttere i de øvrige klasser. Skyttere som deltar i denne øvelsen med to våpen skal på forhånd avklare hvilket våpen som benyttes til kvalifisering for finale/skyting om trofé. 

Våpen og utstyrskontroll gjennomføres av personell tilknyttet godkjent Militært Verksted (ansvar tilbeordret HV distrikt)

6.2.Presisering av reglement for Klasse HK416

For HK 416 gjelder at det kun er normalversjonen som er tillatt brukt. Skarpskytterutgaven og karabinversjonen er ikke tillatt. Siktet skal kun være original aimpoint med original 2 MOA prikk. Tilleggsutstyr som gir forstørrelse er ikke tillatt. Annet tilleggsutstyr som eksempelvis laserpeker, lykt, vertikalgrep, kort magasin og tilsvarende er ikke tillatt.

7.Våpenkontroll

Det anbefales at årlig våpenkontroll for AG3/HK416 har vært gjennomført ved egen hjemmeavdeling.

8.Forlegning, forpleining og transport under militært NM

Avhengig av lokale EBA-ressurser kan støttende HV-distrikt tilby forlegning, forpleining og/eller transport.

Normalt arrangeres det fellestransport mellom arena og forlegning. For tilreisende med offentlig kommunikasjon blir det fellestransport fra nærmeste flyplass/jernbane i henhold til innmeldt behov.

  • Grad, etternavn, fornavn

  • Avdeling

  • Ankomsttid og avreisetid

  • Behov for innkvartering

  • Behov for transport

  • WBS nummer fra hjemmeavdeling for fakturering av kost, forlegning og transport.Publisert 15. mai 2019 12:32. av Tore Ellingsen.