20160906Jostein Hestdal_760720160906Jostein Hestdal_7607http://forsvaret.no/media/PubImages/20160906Jostein Hestdal_7607.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8212BLANT DE FØRSTE: Også i HV-14 er man kommet et godt stykke på vei og under øvelse Håløyg i september hadde noen av områdene på plass sjefssersjanter. Deriblant Arild Nikolaisen i Rana HV-område. Foto: Jostein Hestdal/Forsvaret
Jan Erik WintherJan Erik Wintherhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Jan Erik Winther.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8211HISTORISK: Jan-Erik Winther (nummer to fra venstre) ble nylig utnevnt som sjefssersjant i Evenes HV-område. Her sammen med (f.v.) kommandérsersjant Thomas Moelv, som er sjefssersjant i HV-16, områdesjef Kjell Inge Jakobsen og oberst Ole Kristian Karlsen, sjef for HV-16. Foto: HV-16
Dag-Richard MørkDag-Richard Mørkhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Dag-Richard Mørk.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8210HISTORISK: Dag-Richard Mørk (nummer to fra venstre) ble nylig utnevnt som sjefssersjant i Ofoten HV-område. Her sammen med (f.v.) kommandérsersjant Thomas Moelv, som er sjefssersjant i HV-16, områdesjef Tor Einar Olaussen og oberst Ole Kristian Karlsen, sjef for HV-16. Foto: HV-16
Jan Rune HaugeJan Rune Haugehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Jan Rune Hauge.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8209HISTORISK: Jan Rune Hauge (nummer to fra venstre) ble nylig utnevnt som sjefssersjant i Lofoten HV-område. Her sammen med (f.v.) kommandérsersjant Thomas Moelv, som er sjefssersjant i HV-16, områdesjef Bjørn Ragnar Larsen og oberst Ole Kristian Karlsen, sjef for HV-16. Foto: HV-16

Nå kommer område-sjefssersjantene

Flere og flere soldater i Heimevernet er i ferd med å bli historiske.

​​​​​​​​​​​​Fra 2016 har Forsvaret innført en egen karrierestige for spesialister – i tillegg til dagens karrierestige for offiserer. Dette gjelder også for Heimevernet, og i så måte hadde HV-16 nylig en merkedag da de fire første område-sjefssersjanter ble beskikket til graden stabssersjant. Dermed blir soldatene de første sjefssersjantene i HV-områdene i HV-16 noen sinne.

- Nå er vi endelig i gang med innføringen av ny militær ordning i HV-16 sine avdelinger. De nyutnevnte stabssersjantene skal jobbe tett med områdesjefene og de skal utgjøre et lederteam, som skal øke avdelingenes operative evne, sier kommandérsersjant Thomas Moelv, som er sjefssersjant i HV-16. 

Han får støtte av oberst Ole Kristian Karlsen, som er sjef for HV-16. Det var han som fikk gleden av å kle på de nye distinksjonene til de fire nyutnevnte.

- Jeg har store forventninger til de nye stabssersjantene og deres videre arbeid. I løpet av 2017 skal alle områdene i HV-16 få utnevnt sin stabssersjant.

To karrie​restiger

De fire nye stabssersjantene i distriktet  er Dag-Richard Mørk i Ofoten HV-område, Jan Rune Hauge fra Lofoten HV-område, Jan-Erik Winther fra Evenes HV-område og Viktor Olsen fra Lyngenlinja HV-område.

Forsvaret får heretter to karrierestiger: Ei offisersøyle for personell med krigsskoleutdanning eller akademisk utdanning og kvalifiseringskurs. I tillegg kommer ei spesialistsøyle for personell med befalsutdanning og/eller viktig akademisk kompetanse eller realkompetanse.

Stabssersjantene i HV-16 vil være viktige støttespillere for områdesjefene og de vil ha et spesielt ansvar for å sikre at avdelingene gjennomfører gode og effektive årlige treninger.

- Stabssersjantene vil bli gitt et spesielt ansvar for å sikre at HV-16 sine avdelinger har gode grunnleggende militære ferdigheter, sier Moelv.​

Bla​​nt de første

Også i HV-14 er man kommet et godt stykke på vei, og under øvelse Håløyg i september hadde noen av områdene på plass sjefssersjanter. Deriblant Arild Nikolaisen i Rana HV-område. Det gjorde Nikolaisen historisk, i og med at han er en av de første sjefssersjantene i HV-områdene noen sinne.

- Nå får jeg igjen skyte, gå på patrulje og gjøre alt annet som er gøy. Dette er midt i blinken for meg. Nå får jeg være der ute det skjer, sier Arild Nikolaisen.

Nikolaisen fra Mo i Rana er i det daglige fysioterapeut og liker å jobbe med praktiske ting. Han kom inn i HV rundt 2005 og har siden da gjort relativ rask karriere fra lagfører til nestkommanderende i området, før han nå fikk jobben som sjefssersjant.

- Da jeg ble NK var følelsen at jeg allerede var kommet for høyt opp i gradene i forhold til det jeg ønsker å holde på med. Jeg er ikke glad i papirarbeid og syntes NK-jobben var for mye flytting av papir, sier Nikolaisen. 

Nå lar han andre ta seg av papirjobben, mens han selv er ute og kvalitetssikrer at soldatene i området får den rette treningen og utdanningen. Øvelse Håløyg ble i så måte hans ilddåp som sjefssersjant.

- Jobben passer meg perfekt. Det er dette jeg kan. Det var en liten overgang å være på «mannskapenes side» igjen, men omstillingen har gått greit.

Som e​n potet

Nikolaisen mener en områdesjefssersjant må være som en potet, som kan veldig mye om det meste som skjer.

- Som for eksempel samband og skytebanetjeneste. Mye annet er viktig, men om samband ikke fungerer og man ikke får skyte nok, så vil området fungere dårlig. 

- Jeg hater når ting ikke fungerer. Da noe av sambandet ikke virket, så kjørte jeg to timer for å hente nytt. Jeg sørget også for at skytebanetjenesten under omvæpningsøvelsen gikk enklere med å få fem-seks soldater til å rullere på å lade magasinene. Da kunne soldatene kun konsentrere seg om å skyte godt nok.

Den nye sjefssersjanten ser fram til å utvikle rollen videre. 

- Det blir kjempespennende i tiden framover. 


Publisert 14. desember 2016 13:33.. Sist oppdatert 4. januar 2017 16:56.