Nettredaktør

Vi er for tiden uten sjef for digitale medier i Heimevernsstaben.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Nettredaktør og sjef digitale medier inngår i kommunikasjonsseksjonen og underlagt kommunikasjonssjef i Heimevernsstaben, oberstløytnant Per Gunnar Grosberghaugen.


​​TIPS OSS OM SAKER, INFO OG INNHOLD
Epost: siv.brand@hvbladet.no


Avdelingsinformasjon

Avdelingene er selv ansvarlig for å holde sin informasjon på våre nettsider oppdatert. Dette ansvaret ligger hos stabssjef/nestkommanderende eller den vedkommende har gitt myndighet. 

De innholdsansvarlige (IA) er skal sørge for at egne sider og informasjon på nettet er korrekt og at oppdatert informasjon løpende sendes vårt nettsenter.

Er du som bruke ikke fornøyd med informasjonen si ifra – både til avdelingen og til vår nettredaktør. Vi ønsker å levere et best mulig produkt og erkjenner at dette nok skapes i tett dialog med målgruppene våres.

NYHETSREDAKSJON​​

Våre fast ansatte presse og informasjonsoffiserer (PIO) i regionsdistriktene inngår i nyhetsredaksjonen til nettredaktøren og deltar hver mandag på ukemøte, hvor saker og aktivitet fra hele HV-Norge meldes inn etter de har koordinert med sjefer i sin region.

Vi ønsker også tips, deltagelse og innspill til relevante HV-saker fra hele organisasjonen - så ikke vær redd for å ta kontakt med oss direkte. 

Du kan også sende oss bilder og rapporter fra HV-aktivitet du deltar på til vårt nettsenter slik at vi kan dele dette i en av Heimevernets mange kanaler i sosiale medier også.

Til slutt håper vi du finner nettsidene gode og relevante og at de kan bidra til at du får mer kunnskap om vårt viktige militære beredskapsarbeid som en del av Forsvaret og at du finner frem når du søker informasjon - om avdelinger, fag, fakta eller nyheter.

Publisert 1. juli 2015 15:01. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 10. desember 2018 14:16.