hv_832_nykursrekkemedtoretnhv_832_nykursrekkemedtoretnhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=39Ny kursrekke med to retningerNå revideres kursrekka til Heimevernet. Hovedgrunnen er ny personellordning som også treffer styrkestrukturen til HV. /media/PubImages/20160528_JPH_0574 kopi.jpg

​​​​​​​​​​​TEKST: JONNY KARLSEN
FOTO: JOSTEIN HESTDAL

Du har sikkert fått det med deg. Forsvarets nye personellordning, den såkalte ordningen for militær tilsatte (OMT), er på full fart inn også i Heimevernet. De første sjefsersjantene er på plass både i områdestrukturen og blant innsatstyrkesoldatene. Enhetsoffiseren vil også i Heimevernet bli erstattet av to søyler. En befals- og en offiserssøyle. (Se oversikt for de ulike gradene på side 14 og 15).

Det betyr samtidig at kursrekka i HV må tilpasses slik at man kan utdanne personell som framtidige befal og offiserer.

- Vi får en kursrekke der alle gjennomfører lagførerkursene. Det blir to kurs som i dag. Ett kurs med generell stridsteknikk, lederskap og undervisningslære. Det neste kurset gir fag- og lagsspesifikk utdanning. Etter lagførerkursene deler kursrekken seg med en rekke for offiserer og en for befal, sier kommandérsersjant Guttorm Bentdal, som er sjefssersjant for Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS).

UTE TIL HØRING

En annen grunn for omleggingen er en vridning av det operative fokuset. I de siste 10-15 årene har fokuset vært på innsatsforsvaret.

- For HV sin del har det ført til at hovedfokuset har ligget på bistandsoperasjoner og operasjoner med lav trussel. Fokuset nå ligger i mye større grad på forsvaret av norsk territorium mot en militær motstander. Det får også konsekvenser for kurs og utdanning, sier Bentdal.

Forslag til rammeverk for reviderte kursrekker er utarbeidet og sendt på høring til HV-distriktene. De vil bli endelig besluttet av sjef HV i nærmeste framtid. De nye kursrekkene vil da bli gjort gjeldende fra utdanningsåret 2018.​​

 

 

hv_832_nykursrekkemedtoretnhv_832_nykursrekkemedtoretnhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=40SJEFSSERSJANT: Kommandérsersjant Guttorm Bentdal er sjefssersjant for HVSKS. /media/PubImages/HVSKS,Bentdal_Portrett,MarteBrohaug_MG_0200.jpg
hv_832_nykursrekkemedtoretnhv_832_nykursrekkemedtoretnhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=41NY KURSREKKE: Kursrekka i HV må tilpasses slik at man kan utdanne personell som framtidige befal og offiserer. Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) er i gang med jobben. /media/PubImages/Lagførerkurs_UB_HV_Brohaugfoto_134.jpg

​​

TO RETNINGER​

Så hvordan har man så tenkt å legge opp den nye kursrekken? Ifølge Bentdal vil de soldatene som skal inn i offisersrekken i framtiden få kurs som fokuserer på taktikk for tropp og avdeling, samvirke, ledelse, PBP, risikovurdering, treningsplanlegging, drift av kommandoplass og forvaltning. Rekken består av tre kurs. Troppssjefskurs, taktisk kurs og avdelingssjefskurs.

- I befalsrekken har vi befalskurs og kurs for tropps- og områdesersjanter. Befalskursene gir fagutdanning rettet mot funksjon og stilling. Det gis også utdanning som gjør fagbefal i stand til å jobbe i stab. Kursene for tropps- og områdesersjantene gir opplæring i teknikk, fag, treningsfasilitering, utvikling til strid (UTS), kultur og profesjonslære.

FRAMDRIFTSPLANEN. 

Arbeidet med å utarbeide kursprogram basert på det nye rammeverket er iverksatt ved HVSKS, som er lokalisert på Dombås og er våpenskolen for Heimevernet. Årlig utdanner man her om lag 1.200 personer gjennom et variert og rikholdig kurstilbud.

Deres ledelse- og veilederkurs er ettertraktet og gir svært god kompetanse. Skolen har i tillegg kompetanse innen vintertjeneste, jegertjeneste, skarpskyting og trening i maktanvendelse. Fortrinnsvis tilbyr skolen militære kurs for Heimevernet, men HVSKS har også flere kurs med deltakere fra andre forsvarsgrener.

HVSKS har det faglige ansvaret for hele kursrekken. Hvem som får gjennomføringsansvaret for de ulike kursene er foreløpig ikke vurdert.

Framdriftsplanen er at sjef HV godkjenner rammeverk for nye kursrekker medio februar 2017. Når vi kommer til mai ønsker man at kursprogram er utviklet og godkjent av sjef HVSKS. Samtidig blir det arrangert et seminar for å informere om de reviderte kursrekkene. I oktober blir det eventuelle justeringer, mens planen er at de implementeres fra 1. januar 2018.​

Publisert 4. april 2017 13:59.. Sist oppdatert 4. april 2017 16:34.