hv_1028_nysjefhvhv_1028_nysjefhvhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=830/media/PubImages/20190820SS_Sjefsskifte2.jpg

Ny sjef for Heimevernet

Brigader Elisabeth Gifstad Michelsen ble i dag midlertidig sjef for Heimevernet. Generalmajor Eirik Kristoffersen ble takket av etter 21 måneder som sjef.

​– Brigader Michelsen har vært nestkommanderende i Heimevernet i 19 dager. Nå er det du som skal drive Heimevernet videre. Michelsen er en svært kunnskapsrik og arbeidsom offiser, med en imponerende helhetsforståelse. Du setter deg klare mål og er tydelig som leder, sa forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen under sjefsskiftet i Terningmoen leir. 

 

 

hv_1028_nysjefhvhv_1028_nysjefhvhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=831/media/PubImages/20190820SS_Sjefsskifte1.jpg
hv_1028_nysjefhvhv_1028_nysjefhvhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=832/media/PubImages/20190820SS_Sjefsskifte2-2.jpg
hv_1028_nysjefhvhv_1028_nysjefhvhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=833/media/PubImages/20190820SS_Sjefsskifte4.jpg
hv_1028_nysjefhvhv_1028_nysjefhvhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=834/media/PubImages/20190820SS_Sjefsskifte5.jpg

– I de to snaue årene generalmajor Eirik Kristoffersen har vært sjef så har han staket ut en tydelig og stø kurs som gjør at Heimevernet utvikler seg. Når jeg nå får lov til å fungere midlertidig i stillingen som sjef Heimevernet vil mitt fokus være å sikre at den positive utviklingen fortsetter. Min opplevelse av lederskap er at lederskap fungerer likt om det er på troppsnivå eller sjefsnivå i Forsvaret. Det handler ganske enkelt om å løse oppdraget, sa brigader Michelsen i talen under seremonien. 

Generalmajor Eirik Kristoffersen ble takket av etter 21 måneder som sjef for Heimevernet, og skal nå ta over som sjef for Hæren. 

– Jeg vil takke Heimevernsstaben for en fantastisk jobb. Jeg kommer til å savne folkene i Heimevernet, men jeg har lovet å komme tilbake på neste års Bjørn West-marsj og jeg skal delta på landsskytterstevnet som blir avholdt på Elverum neste år, sa generalmajor Eirik Kristoffersen i sin tale til Heimevernsstaben. 

Admiral Bruun-Hanssen hadde mange gode ord i sin tale til avtroppende sjef Heimevernet.

– Generalmajor Eirik Kristoffersen har hatt rollen, oppgaven og funksjonen i ett år og ni måneder. Allerede den dagen han ble innsatt som sjef HV hadde han en tydelig visjon og klare målsettinger for hva han ville gjøre med Heimevernet og hvordan han skulle gjøre det. Kristoffersen har også vært klar på utfordringer HV har hatt. Slik som soldatmangel i Finnmark. Utfordringene ble tidlig erkjent og løsning ble raskt funnet. Fra løsningen til implementering gikk det meget kort tid.

Publisert 20. august 2019 18:15. av Sunniva Skarsvåg. Sist oppdatert 21. august 2019 12:26.