3.hv123.hv12http://forsvaret.no/media/PubImages/3.hv12.JPGhttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8200Bønn på linja, av distriktsprest Arne Magnus Smørvik
2.hv122.hv12http://forsvaret.no/media/PubImages/2.hv12.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8199Ny sjef for HV-12, oberst Håkon Warø og generalmajor og Sjef for heimevernet, Tor Rune Raabye.
1.hv121.hv12http://forsvaret.no/media/PubImages/1.hv12.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8198Avtroppende sjef, Ebbe Deraas og påtroppende sjef Håkon Warø foran de trønderske områdesjefene.

Ny HV-sjef i Trøndelag

Etter fire år som sjef for nesten 6000 trønderske soldater i Heimevernet, overbringer nå oberst Ebbe Deraas stafettpinnen til en ny trønder. Oberst Håkon Warø overtar ansvaret som territoriell sjef for Trøndelag.

​​​Warø  startet sin karriere i Forsvaret ved befalsskolen for infanteriet i Trøndelag i 1988. Han har bred og årelang erfaring fra Hæren,  som blant annet inkluderer tjeneste ved Garnisonen i Sør Varanger, Brigade nord, Telemark bataljon og Forsvarsstaben. Av internasjonal tjeneste kan det nevnes oppdrag i Kosovo, Afghanistan, og nå nettopp som stabsoffiser i det amerikanske marinekorpset.

​Befolkning med forsvarsvilje 

- Med denne varierte og tunge bakgrunnen, er jeg sikker på at HV-12 fremdeles har en meget dyktig sjef i årene som kommer, sier generalmajor og sjef for Heimevernet, Tor Rune Raabye, som samtidig takket Ebbe Deraas for godt lederskap og særdeles stor innsats for å få økt aktivitet i Værnes Garnison.

Trøndelag er en del av Norge der forsvarsviljen står sterkt og hvor tilknytningen til Forsvaret faktisk betyr noe for mange. I landsdelen bor det 440 000 mennesker, og her finner vi meget viktige objekter som skal sikres og beskyttes, i tillegg til mennesker og viktig infrastruktur.​

Ko​mpleks sjefsrolle

Å være distriktssjef i Heimevernet krever tett samarbeid med sivile myndigheter som fylkesmenn, politimestre, kommuner, sivilforsvar og en rekke andre etater og organisasjoner innen samfunnsberedskap. Om nødvendig skal Heimevernet iverksette operasjoner i fred og krise eller kunne operere under krigsforhold. Det var også dette de sivile beredskapsetatene la vekt på i sine taler, det faktum at Heimevernet er tilstede og støtter når det trenges i leteaksjoner eller lyngbranner. ​

- Jeg kan vanskelig se for meg andre sjefsroller på tilsvarende gradsnivå i Forsvaret som har en lignende kompleksitet, poengerte generalmajor Raabye under sjefsbyttet på Værnes.

​​- Heimevernet leverer

En distriktssjef i Heimevernet er territorielt ansvarlig på vegne av Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) i Bodø.

  - Alle oppdrag vi sender ut fra «fjellet vårt», der vi i FOH sitter, blir løst på en god måte. Det er dere som er tilstede, Heimevernet leverer alltid, sa brigader Leif Petter Sommerseth. 

Avtroppende sjef, oberst Deraas, og de trønderske HV-soldatene fikk skryt for innsatsen under årest stor-øvelse Cold Response, fra hovedkvarteret i Bodø.

Til påtroppende sjef, oberst Håkon Warø sa brigader Sommerseth:

- Jeg er glad det er akkurat du som tar over stafettpinnen. Du er en sjef med visjoner som kommer til å føre det trønderske HV-lokomotivet videre fremover.

Publisert 12. desember 2016 15:18. av Rune Haarstad.