hv_1020_nysjefihv05hv_1020_nysjefihv05http://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=797Semming Rusten er ny sjef i Opplandske heimevernsdistrikt 05. /media/PubImages/20190620SS__MG_030124.jpg
hv_1020_nysjefihv05hv_1020_nysjefihv05http://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=798Sjefsskiftet foregikk på Terningmoen leir i Elverum./media/PubImages/20190620SS__MG_028519.jpg

Ny sjef i HV-05

Torsdag 20. juni ble oberstløytnant Semming Rusten sjef for Opplandske heimevernsdistrikt 05. Han overtar etter Tore Ketil Stårvik.
Sjef for Heimevernet, generalmajor Eirik Kristoffersen gjennomførte sjefsskiftet i Terningmoen leir.

– Jeg har tidligere opplevd at avtroppende sjefer angrer på at de innså alt for sent at de er sjef. Det er derfor veldig viktig at man virker som sjef fra dag en, oppfordret Kristoffersen. Det kom tydelig frem av sjefens tale at personellet er Heimevernets viktigste resurs, og at det derfor er viktig at distriktssjefene har god dialog med folkene i egen avdeling.

– Semming Rusten overtar et veldrevent distrikt med et godt sivilt-militært samarbeid. Tore Ketil Stårvik har overtatt som ny sjef for Sivilforsvaret. Det er bra for Forsvaret at vi får en ny sjef for Sivilforsvaret med en slik bakgrunn, sier Kristoffersen.

 

 

hv_1020_nysjefihv05hv_1020_nysjefihv05http://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=800Tore Ketil Stårvik takket av etter tre år som distriktssjef./media/PubImages/20190620SS__MG_022311.jpg
hv_1020_nysjefihv05hv_1020_nysjefihv05http://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=799Sjef Heimevernet, generalmajor Eirik Kristoffersen fortalte viktigheten av sjefsjobben i Heimevernet. Han takket av Tore Ketil Stårvik som er blitt ny sjef for Sivilforsvaret./media/PubImages/20190620SS__MG_024116.jpg


Oberstløytnant Semming Rusten er utdannet ingeniør og har tidligere jobbet for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Cyberforsvaret, Hæren og Luftforsvaret.

 – Min jobb som sjef for HV-05 vil være å legge til rette for at områdestrukturen skal ha best mulig forutsetninger for å lykkes. Styrken til Heimevernet er at vi har mennesker med kompetanse, og da må vi sørge for at vi får utnyttet den. I tillegg er det viktig at vi jobber enda mer med å ha en tett relasjon med de sivile aktørene slik at vi fortsetter å ha et godt samarbeid.

– Jeg gleder meg til å bli kjent med avdelingen og områdesjefene. Jeg har en klar ambisjon om å ha en god og tett dialog med områdene. Jeg er veldig klar for å gå på, sier han.  

Publisert 24. juni 2019 15:04. av Sunniva Skarsvaag. Sist oppdatert 24. juni 2019 15:25.