hv_967_nysjefpåhvskolenhv_967_nysjefpåhvskolenhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=647Ny sjef for Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås, Ove Ranum. Foto: Kristian Kapelrud/Forsvaret/media/PubImages/HVSKS2.jpg
hv_967_nysjefpåhvskolenhv_967_nysjefpåhvskolenhttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=648Sjef Heimevernet, Eirik Kristoffersen og ny sjef for HVSKS, Ove Ranum. Foto: Kristian Kapelrud/Forsvaret/media/PubImages/HVSKS1.jpg

Ny sjef på HV-skolen

Tirsdag 25. september ble oberstløytnant Ove Ranum utnevnt til ny sjef for Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS).
​– Med hans lange erfaring i Forvaret er jeg helt trygg på at Ranum kommer til å gjøre en god jobb som skolesjef. Han har en bred bakgrunn som gjør at han er rett mann for jobben, understreker sjef Heimevernet, Eirik Kristoffersen

Opptatt av effekt

I tillegg til flere runder ute i internasjonale operasjoner har oberstløytnant Ove Ranum, etter førstegangstjenesten på Steinkjersannan, gått flere av Forsvarets skoler. Han har vært både troppssjef og kompanisjef på Garnisonen i Porsanger og har i Heimevernet vært innsatsstyrkesjef i HV-02 og distriktssjef i HV-14.

 – Jeg syns det er veldig interessant å bli skolesjef for HVSKS. Fra i sommer fikk vi nytt planverk, så nå skal vi prøve å tilpasse oss våre nye omgivelser. Vi skal også videreutvikle det som er ment med OR-systemet (Other Ranks), at befal er befal og offiseren er offiser. Vi skal gå gjennom hele oppdragsporteføljen vår for å undersøke om aktiviteten vi driver gir oss ønsket effekt, forteller Ranum.

 – Jeg er opptatt av at kursene som gjennomføres her ved HVSKS gir effekt og operativ evne ute hos avdelingene. Alt vi gjør må gi effekt, hvis ikke gjør vi noe galt, fortsetter han.

Hjertet i Heimevernet

HVSKS er viktig fordi den for det første er, og har siden opprettelsen av Heimevernet, vært hjertet i Heimevernet. Det er den som pumper blodet ut ved at den tilfører oss nytt befal, gir ny kunnskap til de som kommer inn i Heimevernet og ser på hvordan HV skal utvikle seg. Uten HVSKS stopper Heimevernet opp, forteller Kristoffersen.
Publisert 27. september 2018 13:27..