En konsentrert soldat.Foto: Jostein Hestdal.En konsentrert soldat.Foto: Jostein Hestdal.http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_Romerike–Hestdal_28.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7753

Har du spørsmål om lønn?

Hvorfor har jeg ikke fått penger? Hvorfor er det mindre enn jeg forventet?

​​​​​​Spørsmålene etter øvelser eller kurs kan være mange. Tidligere var det Heimevernets distrikter som svarte på spørsmål angående økonomi. Fra 1. august 2016 må Heimevernets soldater ta kontakt direkte med Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) angående økonomispørsmål:

Søknad om særskilt økonomisk hjelp og næringsbidrag skal sendes til FPVS.
FPVS svarer på spørsmål om avlønning og godtgjøring. Ettersending av dokumentasjon som omhandler økonomi skal sendes direkte til FPVS.

Bakgrunnen for endringene er at Forsvaret skal bruke mindre ressurser på administrasjon, og mer av ressursene skal rutes til operativ virksomhet. Det er også ønskelig å samle kompetanse i ett miljø, for å dra effekt ut av fagmiljøene. Alle Heimevernets distrikter har fra 1. august 2016 to årsverk mindre som behandler 
personellsaker.

Forsvarets personell- og vernepliktssenter kontaktes på telefonnummer 03003 på hverdager mellom 08.00-15.00 eller på mailadresse: fpvs.kontakt@mil.no​

Rutinebeskrivelser og kontaktinformasjon
finner du under «I HV-tjeneste»

BESØK I HV-TJENESTE

Publisert 21. oktober 2016 19:46. av Heimevernets nettsenter. Illustrasjonsbilde: Jostein Hestdal.