Milorg & Kompani Linge

Mye av befalet de første årene var utdannet ved Kompani Linge, trent i gerilja- og sabotasjeaksjoner. Sammen med Milorg-folkene bidro det til at vi hadde to skilte taktiske retningslinjer.
Den ene var å beskytte mot kupp og overraskelsesangrep, og den andre var «uoffisiell» og gikk ut på at vi skulle kunne drive geriljakrigføring.
 
Den første generalinspektør for Heimvevernet var generalløytnant Wilhelm
Hansteen. Han jobbet med å ta fram HVs struktur, og tanken var først at det skulle basere seg på frivillighet. Hansteen fikk også instruks om å knytte kontakt med de tidligere hjemmestyrkene og andre med forsvarsinteresse rundt om i landet.
 
Den andre GIHV ble Mons Haukeland, som tiltrådte 11. august 1946. Hans tidligere
stilling som sjef for Milorg i Bergen bidro til tettere knytning mellom HV og
tidligere Milorg-personell, og la grobunn for en uformell doktrine innad i HV om
å drive geriljakrigføring.
 
Da Heimevernet åpnet for vernepliktige og frivillige var mengden mannskaper over
enhver forventning. Rundt 40 000 vernepliktige ble innrullert, ikke 20 000 som
man hadde regnet med. Antallet frivillige var også mange ganger de 10 000 det
var regnet med. Da de første øvelsene dro i gang ut på høsten 1946 besto den
totale styrken av omtrent 100 000 mann.
 
De første årene ble HV dårlig utrustet, det var mangel på både uniformer og våpen.
Publisert 12. november 2013 23:02..