Heimevernet i internasjonale operasjonerHeimevernet i internasjonale operasjonerhttp://forsvaret.no/media/PubImages/NULLTO_Afghanistan_Edit_MG_5172.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4099Her ser vi personell fra innsatsstyrke Derby under patrulje i en landsby i Afghanistan for noe år siden. De har kalt opp vognen sin etter heimevernsdistriktet sitt «NULLTO».

​​​​Hjemme i Norge er de leger, bilmekanikere, ingeniører, elektrikere og økonomer med militær bakgrunn -og utdannelse. I Afghanistan gir HV-soldater viktige bidrag til den samlede norske styrken. HV er idag en svært nyttig ressurspool for Forsvaret.​​​
​​​​​​​​
Normalt er utenlandsperioden seks måneder med 3-6 måneder opptrening i forkant. HV stiller både befal og menige, fra styrkestrukturen (OPL/K). Antallet varierer noe men har vært mellom 50 og 90 personer i hver kontingent.

HV har også hatt oppdraget å rekruttere personell til Force Protection (Styrkebeskyttelse) i Afghanistan.

INTERNASJONALE OPERASJONER I SUM:
3535 soldater fordelt på 
4670 tjenestegjøringer (oppdrag)


Oversikt over antall og operasjoner per heimevernsdistrikt:


Oslofjord heimevernsdistrikt, HV-01 - 366 soldater
DESERT SHILD/STORM, IFOR, ISAF, KFOR, MINURCAT, MNF-I/IRAQ, NATO HQ SARAJEVO,OA, SFOR, UNIFIL, UNIKOM, UNMIS, UNOSOM,UNPF, UNPREDEP, UNPROFOR, UNTAET, UNTSO.
 
Oslo og Akershus heimevernsdistrikt, HV-02 - 508 soldater
ALTHEA/EUFOR, EUFOR/FYROM, IFOR, ISAF, KFOR, KVM, MFO, MINURCAT, MNF-I/IRAQ, NATO HQ SARAJEVO, OAE, OEF, OOD/OUP, OOS, SFOR, UNIFIL, UNMEE, UNMIK, UNOSOM, UNPF, UNPREDEP, UNPROFOR, UNTSO.
 
Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt, HV-03 - 292 soldater
ALLIED FORCE, ALTHEA/EUFOR, DESERT SHILD/STORM, IFOR, ISAF, KFOR, MFO, MINURCAT, MNF-I/IRAQ, NATO HQ, SARAJEVO, OAE, OBA, OEF, SFOR, UNAMID, UNIFIL, UNIKOM, UNMEE, UNMIK, UNMIS, UNPREDEP, UNPROFOR, UNSMIS, UNTSO.
 
Opplandske heimevernsdistrikt, HV-05 - 283 soldater
ALTHEA/EUFOR, DESERT SHILD/STORM, IFOR, ISAF, KFOR, MINURCAT, MNF-I/IRAQ, OAE, OBA, SFOR, UNIFIL, UNMIS, UNOSOM, UNPREDEP, UNPROFOR.
 
Agder og Rogaland heimevernsdistrikt, HV-08 - 393 soldater
AFOR, DESERT SHILD/STORM, IFOR, ISAF, KFOR, MINURCAT, MNF-I/IRAQ, OAE, OBA, OEF, OOD/OUP, SFOR, UNIFIL, UNIKOM, UNMEE, UNMIS, UNMISS, UNOSOM, UNPF, UNPREDEP,UNPROFOR, UNSMIS, UNTSO.
 
Bergenhus heimevernsdistrikt, HV-09 - 378 soldater 
ALTHEA/EUFOR, IFOR, ISAF, KFOR, MFO, MINURCAT, MNF-I/IRAQ, MONUC, OAE, SYRIA CV/MAROPS, UNIFIL, UNIMOG, UNMIS, UNOSOM, UNPF, UNPREDEP, UNPROFOR, UNTSO.
 
Møre og Fjordane heimevernsdistrikt, HV-11 - 230 soldater
ATALANTA/MAROPS, DESERT SHILD/STORM, EUFOR-FYROM, IFOR, ISAF, KFOR, MINURCAT, MNF-I/IRAQ, OAE, OEF, OOD/OUP, SFOR, UNIFIL, UNMIS, UNMISS, UNOSOM, UNPF, UNPREDEP, UNPROFOR.
 
Trøndelag heimevernsdistrikt, HV-12 - 466 soldater
ALLIED FORCE, ALTHEA/EUFOR, DESERT SHILD/STORM, IFOR, ISAF, KFOR, MFO, MINURCAT, MNF-I/IRAQ, OAE, OBA, OEF, OOD/OUP, SFOR, UNAMA, UNIFIL, UNIKOM, UNMIS, UNMISS, UNMOGIP, UNOSOM, UNPF, UNPREDEP, UNPROFOR, UNTAES, UNTSO
 
Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt, HV-14 - 171 soldater
IFOR, ISAF, KFOR, MNF-I/IRAQ, OAE, OBA, OEF, OOD/OUP, OOS, SFOR, UNIFIL, UNMIN, UNMIS, UNMOP, UNPF, UNPREDEP, UNPROFOR, UNSMIS, UNTSO.
 
Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt, HV-16 - 267 soldater
ALTHEA/EUFOR, DESERT SHILD/STORM, IFOR, ISAF, KFOR, MINURCAT, MNF-I/IRAQ, OAE, OEF, SFOR, UNIFIL, UNOSOM, UNPREDEP, UNPROFOR, UNTSO.
 
Finnmark heimevernsdistrikt, HV-17 - 107 soldater
ATALANTA/MAROPS, DESERT SHILD/STORM, IFOR, ISAF, KFOR, OEF, SFOR, UNAMID, UNIFIL, UNMIS, UNMISS, UNPF, UNPROFOR, UNTSO.
 
Heimevernets skole- og kompetansesenter, HVSKS - 28 soldater
IFOR, ISAF, KFOR, MINURCAT, SFOR, UNIFIL, UNMIK, UNMISS, UNPROFOR.
 
Heimevernsstaben, HVST - 30 soldater
ALTHEA/EUFOR, EUFOR/FYROM, IFOR, ISAF, KFOR, MFO, MINURCAT, SFOR, UNIFIL, UNMIK, UNMIS, UNMISS, UNPROFOR, UNTSO.
 
Sjøheimevernets utdannings- og kompetansesenter, SHVUKS  - 14 soldater
ISAF, KFOR, OAE, UNIFIL, UNMISS, UNPROFOR, UNTSO.
 
Her er tallene for Heimevernets deltakelse i internasjonale operasjoner ajour per mai 2014. ​​​​​​​


 

Personell som er inkludert i statistikken er både fra områdestrukturen (verneplikte soldater og befal), vervet personell på innsatskontrakt med en av våre 15 innsatsstyrker og/eller tjenestegjør fast eller midlertidig som offiser, befal eller sivilt ansatt i en av våre avdelinger.