Råd og utvalg i Heimevernet

Etter krigen ønsket man å etablere råd og utvalg som skulle sikre Heimevernets forankring i befolkningen og skape lokal forankring i hele Norge.

​Alle disse rådene og utvalgene fungerer som støtte for Heimevernets ledere og bidrar til å skape lokalt samhold rundt forsvarssaken i hele Norge.

Rådsstrukturene, møtene og foraene utvikles løpende i samsvar med Heimevernets, Forsvarets og samfunnets utvikling og struktur.

Publisert 12. november 2013 05:14. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 28. juni 2016 10:58.