Råd og utvalg i Heimevernet

Landsrådet for Heimevernet, distriktsrådene, område- og innsatstyrkeutvalgene og heimevernsnemndene skal sikre Heimevernets samarbeid med sivilbefolkningen.

Råd, utvalg og nemnder er regulert i Forsvarsloven, Forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften) og Instruks for råd, utvalg og nemnder i Heimevernet, fastsatt av Forsvarsdepartementet.

Landsrådet oppnevnes av Forsvarsdepartementet og består av representanter fra 15 sivile organisasjoner, og én representant fra hvert av de 11 distriktsrådene, i alt 26 medlemmer. Landsrådets medlemsorganisasjoner representerer godt over 6 millioner medlemskap i Norge. De samme 15 organisasjonene inviteres også som medlemmer av hvert av de 11 distriktsrådene. Distriktsrådet består i tillegg av representanter fra område- og innsatsstyrkeutvalgene.

 

Landsrådet oppgaver er å 

  • arbeide for å fremme samarbeid mellom Heimevernet og sivilbefolkningen
  • gi uttalelser og råd i spørsmål som angår Heimevernet

De samme oppgavene har også distriktsrådene innenfor sine geografiske grenser.

Landsrådet for Heimevernet og distriktsrådene (tidligere fylkesråd) ble allerede etablert senhøsten 1945 etter erfaringene fra det sivile (SIVORG) og militære (MILORG) motstandsarbeidet under krigen.  MILORG ble videreført i Heimevernet, som ble etablert over ett år etter, 6.12 1946. 

Gjennom alle årene har Landsrådet og distriktsrådene bidratt til å styrke samarbeidet mellom Heimevernet og sivilbefolkningen, og vært en aktiv bidragsyter i utviklingen av Heimevernet.


Publisert 12. november 2013 05:14. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 30. januar 2018 09:39.