Distriktsråd

Ny periode for distriktsrådene er fra 1.1.2018 – 31.12.2021. I løpet av januar-mars konstituerer de nye distriktsrådene seg med valg av distriktsrådsleder. Inntil ny er valgt, fungerer den sittende distriktsrådsleder.

Distriktsrådsledere (DR-led)

HV-01

Per-Asbjørn Andvik

95745114

per-asbjorn.andvik@felleskjopet.no 

HV-02 fung

Kristian Skjølaas

90109608

ks@kessinvestment.no 

HV-03

Torgrim Otterholt

41633008

torgrim.otterholt@gmail.com 

HV-05

Eleonore Rønneberg

90980657

Eleonore.ronneberg@moelven.com 

HV-08

Jens Sverre Knutsen

91673396

jens.sverre@gmail.com 

HV-09

Jahn F. Strøm

91365508

jahnfredrikstrom@gmail.com 

HV-11

Per Devold

92631483

p-dev@online.no

HV-12

Terje Marriott

90082222

terje.marriott@gmail.com 

HV-14

Terje Hansen

90862320

terje.b.hansen@gmail.com

HV-16

Frank Eilertsen

95238021

frank.eilertsen@harstad.kommune.no

HV-17

Åshild Pettersen

95180441

selco@online.no


Publisert 12. november 2013 23:05.. Sist oppdatert 30. januar 2018 12:39.