​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Landsrådet oppnevnes av Forsvarsdepartementet og består av 13 representanter fra sivile organisasjoner, og én representant fra hvert av de 11 distriktsrådene, i alt 24 medlemmer. 

Landsrådet samles normalt to ganger hvert år, og skal bistå med uttalelser, forslag og råd i alle viktige spørsmål som angår Heimevernet.

 ​

Oppgavene


  • Rådet skal bistå med uttalelser, forslag og råd i alle viktige spørsmål som ​angår Heimevernet.
  • Rådet skal spesielt arbeide for å fremme samarbeidet mellom Heimevernet og det sivile samfunn.
  • Rådet skal uttale seg ved tilsetting eller beordring av ny generalinspektør for Heimevernet.
  • Rådet velger selv ett medlem som sammen med leder og nestleder danner arbeidsutvalg.
  • Rådet velger også varamedlem for dette medlem, som møter fast ved arbeidsutvalgets møter.
  • Arbeidsutvalget skal uttale seg ved tilsetting av generalsekretær.

Generalsekretæren er ansvarlig for den daglige drift, og er det normale kontaktpunktet på vegne av Arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget ivaretar ​Landsrådets interesser og oppgaver mellom landsrådsmøtene.

Landsrådet for Heimevernet ble etablert før selve Heimevernet i 1945 for å samle motstandsbevegelsen etter krigen og skape både lokal og nasjonalforankring.​Landsrådet for Heimevernet
Postboks 393
2403 Elverum


 ​