Heimevernets organisasjonHeimevernets organisasjonhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ill_bilder_sylte-150263.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2889​​​​​​​​​​Heimevernet består av 40 000 kvinner og menn med militær utdanning og bakgrunn som er fordelt på 11 HV-distrikter organisert i over 200 områder og 12 innsatsstyrker.

​​​​​​​​​​​​​​​​Heimevernet består av 40 000 kvinner og menn med militær utdanning og bakgrunn som er fordelt på 11 HV-distrikter. HV fungerer som en hurtig mobiliseringsstyrke og en helt unik ressurs for Forsvaret.​  

HV er også Forsvarets bindeledd til det sivile samfunnet og samarbeider nært med en rekke offentlige instanser og enkelte private. ​

 

Heimevernets overordnede oppgaver:

  • Nasjonal krisehåndtering​
  • Ivareta det lokale territorielle ansvaret på vegne av Forsvaret
  • Vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter
  • Støtte til det sivile samfunn; herunder bistand til politiet
 
HV har et eget landsråd. Landsrådet for Heimevernet består av 13 sivile organisasjoner og arbeider blant annet for å fremme samarbeidet mellom Heimevernet og det sivile samfunnet.