ORG_heraldikk_HVNETT_HV-01ORG_heraldikk_HVNETT_HV-01http://forsvaret.no/media/PubImages/ORG_heraldikk_HVNETT_HV-01.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2993

Oslofjord heimevernsdistrikt 01

HV-01 holder til på Rygge flystasjon ved Moss. Distriktssjef er kommandørkaptein Marit Strengen.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Distriktet omfatter det som tidligere var Østfold og Vestfold fylke. Sjef HV-01 har det lokale territorielle ansvaret, som omfatter den militære forsvarsberedskapen, bistand til det sivile samfunn og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).Kommando

​Sjef HV-01 utøver sin kommando gjennom 18 områdesjefer og 1 innsatsstyrkesjef. Heimevernsdistriktet har et utstrakt samarbeid med politi, fylkene og alle kommunene i distriktet. Sivilforsvaret, redningstjenester og andre sentrale samfunnsaktører inngår også i distriktets samarbeidende nettverk.

Innsatsstyrken i Oslofjord heimevernsdistrikt 01 er Polar Bear VI. Den består av rundt 200 befal og mannskaper på frivillighetskontrakt som trener inntil 25-30 dager i året. Områdestrukturen består av vernepliktig personell som kalles inn i henhold til forsvarsloven, i inntil 6 dager i året for trening og øving (9 dager for befal).

 

Ansvarsområde

HV-01 skal beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner i hele Østfold og Vestfold. Distriktet er blant det tettest befolkede området i landet og har en rekke sentrale forsvars- og samfunnsfunksjoner lokalisert i sitt ansvarsområde.

Distriktet omfatter 18 kommuner fra, grenser til Sverige, har to internasjonale flyplasser, to internasjonale fergeforbindelser, E-6, E-18, 10 % av Norges befolkning og ni byer. 


Organisering og nøkkelinformasjon

HV-01 sin distriktsstab og kadre innsatsstyrker på Rygge består av 26 fast ansatte.

Distriktsstaben i HV-01 er organisert i seksjoner som ivaretar personelltjeneste og økonomi, etterretning og sikkerhet, operasjoner o​g trening, forsyningstjeneste, planlegg​ing, sivil-militært samarbeid og samband. 


• ​Territorielt ansvar: Østfold og Vestfold
Stab og oppsetningssted på Rygge flystasjon
 18 HV-områder
Innsatsstyrke Polar Bear VI
26 fast ansatte​​

Publisert 28. november 2014 15:51. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 6. januar 2020 10:27.