Informasjon om HV-01

Distriktet omfatter Østfold og Vestfold, og avdelingen er territorielt ansvarlig for disse fylkene. Som i HV forøvrig er distriktet oppdelt i innsats-, forsterkings- og oppfølgingsstyrker.

Distriktsstaben holder til på Rygge Flystasjon og er leddet som leder og koordinerer all virksomhet i distriktet.

Til å løse dette har staben 29 fast ansatte befal og sivile.

Innsatsstyrken i Oslofjord Heimevernsdistrikt, Polar Bear VI, består av frivillige soldater som trener inntil 25 dager i året, mens forsterknings-, og oppfølgingsstyrkene er vernepliktige som kalles inn en uke i året for trening.

Publisert 21. mars 2013 10:16..